Naslov projekta: e-Mobilnost – Transnacionalna strategija za interoperabilno družbo in mreženje na območju Alp
Vodilni partner: Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A. (Italija)
Ostali partnerji v projektu: Provincia di Brescia (Italija), Regione Piemonte (Italija), Veneto strade (Italija), Regione Lombardia (Italija), Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee (Avstrija), Posoški razvojni center (Slovenija), BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj Regionalna razvojna agencija Gorenjske (Slovenija), Pôle Véhicule du Futur (Francija), Rhônalpénergie-Environnement (Francija), Wirtschaftsförderungsgesellschaft Berchtesgadener Land mbH (Nemčija), Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten (Nemčija), B.A.U.M. Consult GmbH München (Nemčija), Alpine Pearls – Verein zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus mit umweltfreundlicher Mobilität (Avstrija), Bayern Innovativ GmbH (Nemčija)
Trajanje projekta: 1. 11. 2016–30. 6. 2019
Vrednost projekta: 2.085.556,10 € (sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj: 1.772.722,67 €)
Spletna stran: www.alpine-space.eu/projects/e-moticon/en/home

e-MOTICON je spodbujal podporne ukrepe trajnostne mobilnosti s strani javnih uprav v sodelovanju z gospodarstvom, predvsem na področju uvajanja e-mobilnosti, širjenja interoperabilnosti in mreženja električnih polnilnic.

Cilji projekta e-MOTICON so bili zlasti opolnomočenje javnih služb za boljšo kontrolo sistemov električnih polnilnih enot, izboljšanje prostorskega načrtovanja pri vzpostavljanju infrastrukture za e-mobilnost, transnacionalni prenos znanj o najnovejših tehnoloških rešitvah in skupnih gostujočih sistemih (roaming framework) ter vzpostavitev transnacionalno povezljivih informacijskih točk javnih služb za informiranje zasebnih vlagateljev v e-mobilno infrastrukturo. V okviru projekta je bila izdelana transnacionalna strategija, ki naslavlja e-mobilnost za interoperabilno skupnost in mreženja na območju Alp, ter akcijski načrt. V sodelovanju z občinami so bili izdelani regionalni akcijski načrti. K sodelovanju smo povabili tudi potencialne vlagatelje v e-polnilnice ter obstoječe upravljalce polnilnih enot.

Posoški razvojni center je v okviru projekta izdelal Akcijski načrt e-mobilnosti za Goriško statistično regijo ter Smernice za vpeljavo e-mobilnosti na območje Julijskih Alp in Triglavskega narodnega parka. Akcijski načrt je definiral instrumente za razvoj e-mobilnosti na območju regije in opredelil ustrezne ukrepe na tem področju z vidika pristojnosti lokalnih skupnosti in drugih akterjev. Namenjen je javni upravi kot izhodišče za oblikovanje ustreznih politik na področju e-mobilnosti in za načrtovanje polnilne infrastrukture, tako na občinskem nivoju kot tudi širše. Dokument je javen, dostopen lokalnim skupnostim in drugim deležnikom. 

Kot posebno funkcionalno zaokroženo teritorialno enoto smo obravnavali Julijske Alpe. Za to specifično območje smo izdelali smernice za vpeljavo e-mobilnosti in oblikovali ukrepe z namenom, da se jih predlaga za umestitev v državno in lokalne sheme financiranja.
Rezultate projekta e-MOTICON najdete v e-VOZLIŠČU.


e-VOZLIŠČE (e-HUB)

»Odpelite se« na e-VOZLIŠČE. Na tej strani boste našli vse o e-MOBILNOSTI, aktualne razpise in pozive s tega področja, aktualne dokumente, povabila na dogodke, novice iz sveta e-mobilnosti in še marsikaj. Če vas zanima nekaj, kar še nismo objavili, nam zastavite vprašanje.


e-novičnik:

e-MOTICON na socialnih omrežjih:


Dodatne informacije:
Mateja Kutin, telefon: 05/ 38-41-502, e-pošta: mateja.kutin@prc.si


Projekt je sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj prek programa Območje Alp.
e-MOTICON e-MOTICON