Naslov projekta: Mreža virtuoznih živih laboratorijev za varčno rabo energije in razvoj obnovljivih virov energije
Akronim: EnergyViLLab
Vodilni partner: Zbornica Unioncamere del Veneto (Italija)
Ostali partnerji v projektu: CRACA – Regionalni svetovalni center za obrtništvo (Italija), Univerza v Padovi (Italija), Pokrajina Treviso (Italija), Gospodarska zbornica Benetke (Italija), Občina Jesolo (Italija), Občina Musile di Piave (Italija), ConCentro – Posebna agencija CCIAA Pordenone (Italija), IAL Furlanije - Julijske krajine (Italija), Zavod za promet in logistiko Ravenna (Italija), Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (Slovenija), Univerza v Ljubljani – Fakulteta za strojništvo (Slovenija), Posoški razvojni center (Slovenija), Goriška lokalna energetska agencija (Slovenija) in Univerza na Primorskem – Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (Slovenija)
Trajanje projekta: 1. 11. 2011–31. 5. 2014
Lokacija projekta: na slovenski strani območje Goriške, Obalno-kraške in Osrednjeslovenske statistične regije, na italijanski strani pa območje Pokrajin Venezia, Ravenna, Padova, Pordenone in Treviso
Vrednost projekta: 1.341.000 EUR (Evropski sklad za regionalni razvoj je sofinanciral 85 odstotkov, 10 odstotkov je bilo nacionalnih in 5 odstotkov lastnih sredstev)
 

Posoški razvojni center je kot partner sodeloval v projektu EnergyViLLab, ki ga je vodila Zbornica Unioncamere del Veneto. Sofinanciran je bil v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013. Z aktivnostmi, ki smo si jih v okviru projekta zadali, smo prispevali k povečanju rabe obnovljivih virov energije, racionalni rabi energije in trajnostnemu sistemu mobilnosti.

MobiTo
Posoški razvojni center je v okviru projekta vzpostavil živi laboratorij MobiTo, ki je bil namenjen promociji trajnostne mobilnosti znotraj mesta ter med mestom in okoliškimi kraji.

Tolmin je majhno mesto z relativno gostim prometom. Urejenih parkirišč ni dovolj za vse, ki se z lastnimi avtomobili dnevno vozijo na delo (prevozi znotraj mesta in iz okoliški vasi). Poleg tega pa obstoječi javni prevoz ne ustreza dejanskim potrebam uporabnikom.

Cilji:

  • Zmanjšanje rabe avtomobilov pri vožnji znotraj mesta
  • Promocija kolesarjenja kot vsakodnevnega prevoznega sredstva
  • Uvedba možnih energetsko učinkovitejših alternativ obstoječemu javnemu prevozu

MobiTo je skušal obstoječe stanje analizirati in ga optimizirati. Na osnovi analize cestne infrastrukture, ki jo uporabljajo kolesarji, smo pripravili predloge za njeno izboljšavo. Le varna in udobna infrastruktura bo prispevala k povečanju rabe koles. Pripravljena je bila tudi analiza mestne in primestne mobilnosti, ki je pokazala dejanske potrebe uporabnikov. Na polagi tega je bila narejena študija izvedljivosti, v kateri smo definirali možnosti uvedbe energetsko učinkovitejšega javnega prevoza.

Promocija kolesarjenja lahko pripomore k povečanju rabe koles za vsakdanje prevoze. S tem pa je že narejen prvi korak k promociji trajnostne mobilnosti in posledično k racionalni rabi energije.

MobiTo vključuje različne deležnike: zaposlene v javnih institucijah v mestu Tolmin, zaposlene v podjetjih v industrijski coni in prebivalce mesta Tolmin.
 

Promocijski video, ki je nastal v okviru projekta

Ali za vožnjo po Tolminu res potrebujemo avto? Tukaj si oglejte promocijski video, ki govori v prid kolesu.


Dodatne informacije:
Mateja Kutin, tel. št. 05/38-41-502, e-pošta: mateja.kutin@prc.si

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

EnergyViLLab