Financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2018

Naslov projekta: Financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2018
Vodilni partner konzorcija: Posoški razvojni center
Ostali partnerji v konzorciju: Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG), Ljudska univerza Ajdovščina (LUA), Šolski center Nova Gorica (ŠCNG)
Obdobje trajanja projekta: od 1. 1. do 31. 10. 2018
Vrednost projekta: 52.159,90 EUR
  
Opis projekta:
Predmet razpisa je bilo financiranje izvajanja sledečih neformalnih izobraževalnih programov in izpitov za brezposelne osebe v letu 2018:

 1. Računalniški programi
 2. Jezikovni programi
 3. Program priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka
 4. Opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka
 5. Program priprave na preverjanje znanja iz tujega jezika
 6. Opravljanje izpita iz tujega jezika


V okviru projekta smo skupaj s konzorcijskimi partnerji izvedli naslednje izobraževalne programe in aktivnosti:

 1. Italijanščina (60 ur) – osvežitveni tečaj na ravni A2, 3 izvedbe: Posoški razvojni center, Ljudska univerza Nova Gorica, Ljudska univerza Ajdovščina
 2. Angleščina (60 ur) – poslovna konverzacija na ravni B2, 1 izvedba: Ljudska univerza Nova Gorica
 3. Angleščina (60 ur) – osvežitveni tečaj na ravni A2, 1 izvedba: Ljudska univerza Nova Gorica
 4. Računalniška pismenost za odrasle (60 ur), 2 izvedbi: Ljudska univerza Nova Gorica, Ljudska univerza Ajdovščina
 5. WORD osnovni (30 ur), 3 izvedbe: Posoški razvojni center, Ljudska univerza Nova Gorica, Ljudska univerza Ajdovščina
 6. Program priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka (30 ur) in opravljanje strokovnega izpita na Upravni akademiji Ministrstva za javno upravo, 2 izvedbi: Šolski center Nova Gorica
Ciljna skupina so bile brezposelne osebe, ki so prijavljene na ZRSZ in jih pristojna služba napoti na izobraževanje po posameznih programih.

Več informacij:
Patricija Rejec, e-pošta: patricija.rejec@prc.si ali telefonska številka: 05/38 41 506
Financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2018