GRAPE - dobro pridelano doma

Aktivnosti projekta

A: Koordinacij in vodenje projekta

B: Prikaz stanja BZ Grape – Dobro pridelano doma

  • pregled izvedenih aktivnosti po območjih,
  • pregled ponudnikov in proizvodov, ki se tržijo pod BZ Grape,
  • pregled drugih znamk kakovosti na območju in njihova uporaba.

C: Vzpostavitev (oblikovanje) skupne blagovne znamke LAS za razvoj

  • opredelitev problematike in preverba ustreznosti imena obstoječe BZ,
  • revizija izbrane strategije imena blagovne znamke z vključenimi že obstoječimi blagovnimi znamkami (sir Tolminc, Bovški sir, Idrijski žlikrofi, Šebreljski želodec, idrijska čipka…) in vključenimi državnimi blagovnimi znamkami,
  • izvedba delavnic z različnimi ciljnimi skupinami: 4 delavnice s ponudniki; 2 delavnici podporne inštitucije in občine,
  • priprava predloga in razvoj BZ,
  • celostna podoba BZ – priprava modifikacij blagovne znamke oziroma nadgradnja aplikacij uporabe,
  • priprava dogovora o uporabi BZ.

D: Izdelava načrta uporabe in razvoja blagovne znamke

E: Programsko delo na terenu: svetovanja, motiviranja in usposabljanja

F: Priprava vsebinskih izhodišč za nadaljnje delo
 

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: GRAPE - dobro pridelano doma
Nosilec: LAS za razvoj
Partner: Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,
Ustanova Fundacija BiT planota, JZ Triglavski narodni park, Posoški razvojni center, Občina Kanal ob Soči, Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Tolmin, Občina Kobarid, Občina Bovec, Mestna Občina Nova Gorica
Celotna vrednost projekta: 53.443,98 €
Sredstva LEADER: do 43.322,19 €
Projektni vodja: Darja Lahajnar, tel. št.: 05/37-34-914, e-pošta: darja.lahajnar@icra.si