Informacijski center kot dejavnik povezovanja kmetijstva in turizma

Na osnovi dolgoletnega partnerstva med Občino Kobarid, LTO Sotočje iz Tolmina in Triglavskim narodnim parkom se v Kobaridu adaptira Zelena hiša, v kateri bodo v fazi tega projekta opremljeni prostori TIC Kobarid in informacijska postaja Triglavskega narodnega parka z namenom ozaveščanja lokalnega prebivalstva in gostov o zavarovanih območjih in varovanja narave nasploh. V prihodnosti v zgornjih nadstropjih hiše načrtujemo ureditev razstavnih prostorov na temo kmetijstva in narave z namenom povezovanja vsebin informacijskega centra z učnimi potmi in primeri dobre prakse na terenu. Gre za objekt, ki bo veliko doprinesel lokalnemu prebivalstvu in obiskovalcem.

Aktivnost projekta

 • Nabava in montaža opreme v info postaji – upravljavci info postaje bosta TNP in TIC v Kobaridu.
 • Oblikovala se bo učna pot avtohtonih pasem domačih živali – s programom se bo določilo oz. predstavilo, kako bo učna pot potekala in kakšno povezavo bosta imeli info točka in učna pot. S projektom želimo predstaviti konkretno povezavo med turizmom, kmetijstvom in naravovarstvom v Zgornjem Posočju.
 • Uredilo se bo predstavitveni del učne poti – nabavili in montirali bomo ograjo. Gre za planinske pašnike, kjer se bo predstavljalo avtohtone pasme (cika, bovška ovca, drežniška koza).
 • Oblikovalo in nabavilo se bo tri informacijske table in se jih montiralo na pašnike, kjer bodo predstavljene avtohtone pasme.

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Informacijski center kot dejavnik povezovanja kmetijstva in turizma
Nosilec: Občina Kobarid
Partnerji: JZ Triglavski narodni park, KGZS Nova Gorica, PRC, LTO Sotočje Tolmin, AS Krasji Vrh, društvo rejcev Zgornjega Posočja
Celotna vrednost projekta: 76.261,60 €
Sredstva LEADER: 32.018,40 €
Obdobje izvajanja projekta: marec 2009–december 2010
Projektni vodja: Marko Lavrenčič, Občina Kobarid, marko.lavrencic@kobarid.si, tel.: 05 389 92 00

Učinki projekta:

Projekt poteka v dveh fazah in sicer:

Zaključena prva faza:

Nabava in montaža opreme v info postaji:
Upravljavci info postaje so TNP in TIC v Kobaridu. Prostor je razdeljen v več programskih sklopov:
PRITLIČJE
Vhodni prostor, kjer je obodna stena vetrolova in vitrina razstavnih prodajnih elementov info centra in TNP.
Osrednji del z predstavitvenim in informativnim gradivom:
Za TIC v Kobaridu je bilo nabavljen podstavek za maketo, globinski prikaz (maketa) določenega dela pokrajine, elementi, namenjeni predstavitvi informativnega gradiva, klop, info prostor za obiskovalce, delovni pult, police, predalnik, nizka omara, 5 okenskih polic, prodajni pult in police, vitrine, skladiščne police, 2 pisarniška stola.
Za TNP je bilo nabavljeno: vitrina za torte, prodajni hladilnik, delovna miza, umivalnik, mikrovalovna pečica, zidna omarica, ogrevalna plošča, minibar, pult, police, izdelava in montaža pregrad, izdelava ogledal in matiranje stekel v namen za prodajanje in degustiranje lokalno tipičnih pridelkov in izdelkov.
Nakupljena je bila tudi računalniška oprema, projektor ter projekcijsko platno.
PRVO NADSTROPJE
Nabavljeni so bili: 4 fiksni panoji, premični pano, stopniščna ograja, stenske info police.
Po celotni info postaji so bile napeljane elektroinštalacije.

Oblikovanje programa učnih poti in domačih živali:
S programom smo določili oziroma predstavili, kako poteka učna pot in kakšno povezavo imata info točka in učna pot. Skozi program je bila izvedena:

 • predstavitev avtohtonih pasem domačih živali v Zgornjem Posočju,
 • popis podatkov o kmetijskih gospodarstvih in rejcih avtohtonih pasem domačih živali v Zgornjem Posočju,
 • predstavitev anket o kmetijskih gospodarstvih oziroma rejcih, ki izpolnjujejo osnovne pogoje za sodelovanje v programu učne poti avtohtonih pasem domačih živali,
 • izbor kmetijskih gospodarstev, ki bodo sodelovale v programu učne poti avtohtonih pasem domačih živali,
 • predstavitev lokacije predstavitvenega območja učne poti avtohtonih pasem domačih živali ter izvedbeni del programa učne poti avtohtonih pasem domači živali.

Program učnih poti in domačih živali so oblikovali 4 študentje, ki so zbirali podatke glede kmetij na planinah, zbirali so podatke glede zgodovine zelene hiše, anketirali prebivalstvo, naredili obdelavo anket ter oblikovali program učne poti na osnovi zbranih podatkov. Od študentov smo zahtevali posebna strokovna znanja, poznavanje vsebine in poznavanje območja.

Ureditev predstavitvenega dela učne poti:
Aktivnost montaže ograje je bila izvedena s strani partnerja v projektu AS Krasji vrh v okviru prispevka v naravi. Nabavili smo mrežo (40 kosov po 50 metrov), 1000 lesenih kolov in drobni inventar za ograditev planinskih pašnikov. 11 prostovoljnih delavcev je montiralo ograjo in lesene kole na planinske pašnike, kjer se je obiskovalcem predstavljalo avtohtone pasme (cika, bovška ovca, drežniška koza). Prostovoljni delavci uveljavljajo prispevek v naravi.

Prispevek v naravi:
11 prostovoljnih delavcev je montiralo ograjo in lesene kole na planinske pašnike, kjer se je avtohtone pasme (cika, bovška ovca, drežniška koza) predstavljalo obiskovalcem oz. ciljnim skupinam (invalidi, otroci, šolska mladina, upokojenci, kmetje, turisti). V prihodnje se bo obiskovalcem nudilo degustacijo lokalno tipičnih pridelkov in izdelkov v povezavi s temi pasmami.

Partnerji v projektu:

 1. JZ Triglavski narodni park – kot partnerji na projektu so sodelovali pri koordiniranju in izvajanju aktivnosti glede oblikovanja programa učne poti in domače živali, koordinirali in nadzirali so ureditev predstavitvenega dela učne poti;
 2. KGZ Nova Gorica – kot partnerji na projektu so sodelovali pri podajanju ključnih informacij glede oblikovanja učne poti in domačih živali;
 3. Posoški razvojni center – kot partnerji na projektu so nudili svetovanje in pomoč pri vodenju in koordiniranju samega projekta in projektnih aktivnost;
 4. LTO Sotočje Tolmin – kot partnerji na projektu so aktivno sodelovali in nudili pomoč nosilcu projekta pri opremljanju info postaje;
 5. AS Krasji Vrh – kot partnerji na projektu so prispevali s prispevkom v naravi in tako opravili prostovoljno delo v naravi;
 6. Društvo rejcev drobnice Zgornjega Posočja – kot partnerji na projektu so nudili pomoč in svetovanje pri oblikovanju programa učnih poti in domačih živali.
Informacijski center kot dejavnik povezovanja kmetijstva in turizma Informacijski center kot dejavnik povezovanja kmetijstva in turizma