Izboljšanje in večanje ponudbe podeželja

Projekt je vključeval informiranje prebivalstva in kmečkega gospodarstva o možnostih neposredne prodaje in s tem povečanje možnosti za dodaten zaslužek na kmetiji. Večji zaslužek na kmetijah pa pomeni tudi večjo možnost za ohranjanje poseljenosti podeželja. Zaradi trajnostnega razvoja produktov in skrbi za kakovost ponudbe je bilo v projektu izpeljano ocenjevanje kakovosti lokalnih pridelkov in izdelkov. Tako je projekt spodbudil sonaravno pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov. Z aktivnostmi je projekt prispeval k povečani prepoznavnosti območja, ki ga zajema LAS za razvoj.

Učinki projekta

 • izdelan koncept za postavitev INFO točk na območju LAS za razvoj. Področje je bilo razdeljeno na 4 lokacije:
  Posočje (TIC Tolmin, Bovec in Kobarid), TB Planota (Turistična agencija Lokve, Zeliščni center Grgarske Ravne), Idrijsko-Cerkljansko (TIC Idrija) in Kanal z okolico (TIC Kanal)
 • pripravljena in izdana je bila brosura o neposredni prodaji za kmete in poslana na naslove kmetov na območju LAS za razvoj (naklada 2.800 izvodov)
 • pripravljenih in natisnjenih je bilo 8.000, potiskanih »praznih« plakatov za potrebe obveščanja o aktivnostih in dogodkih glede predstavitev lokalnih produktov,
 • štiri novi lokalni ponudniki: Alenka Kravanja (Izdelki ročnih spretnosti -volneni izdelki...), Kmetija pri Arjavcu (sezonska zelenjava, jajca), Kmetija Tabrovše (sezonska zelenjava, ekološka jajca, Kmetija na Kuniku (zelenjava)
 • izvedena strokovno-motivacijska prireditev v Sužidu: ogled sadovnjaka (potek dela v sadovnjaku, zaščita pred boleznimi in škodljivci – Miro Gorenšček), ogled čebelnjaka (aktualni problemi v čebelarstvu – Marija Sivec, čebelarska mojstrica),prikaz sirjenja v 900 litrskem kotlu, predavanje o žganjekuhi in degustacija lokalnih vzorcev sadnih žganj (strokovnjak in ocenjevalec Esad Šabanovič, univ. dipl. inž. živ. teh.), pokušina in nakup kmetijskih pridelkov in izdelkov iz Sužida
 • pripravljena je bila analiza možnosti nabave lokalnih surovin na območju,
 • pripravljen je bil pregled možnosti uporabe domačih surovin v kulinariki,
 • izvedeni sta bili 2 izobraževanji in 6 lokalnih tematskih prireditev na temo razvoja lokalnih tipičnih produktov in ponudbe, ki so povečale prepoznavnost podeželja ter informirale potrošnike o ponudbi:
  • Predstavitev zavijanja kmetijskih pridelkov iin izdelkov kot daril (10.12.2008)
  • Izobraževanje HACCP (31.8.2009)
  • Kmečka tržnica (11.10.2008)
  • Praznična miza (23.12.2008)
  • Valentin prinese ključe od korenin (7.3.2009)
  • Predstavitev starega načina obdelave ovčje volne – filcanja (14.5.2009 in 1.7.2009)
  • Predstavitev in predavanje o predelavi mleka (22.6.2009 in 27.8.2009
  • “Predstavimo otrokom lokalne produkte” (v juliju 2009)
 • organizranih je bilo 7 ocenjevanj tipičnih kmetijskih proizvodov celotnega območja LAS za razvoj. Skupaj je bilo ocenjenih 20 sirov, 107 suhomesnatih izdelkov in 61 vzorcev žganja,
 • kupljena je bila oprema za promocijo projekta (2 protivetrni stojali, 3 info stojala, 3 vertikalna senčila, fototapeta, nalepka za na vrata),
 • promovirane so bile lokalne surovine, v ta namen smo nabavili tudi 8 transparentov (BIT Lokve).

Ime projekta: Izboljšanje in večanje ponudbe podeželja
Nosilec: LAS za razvoj
Partnerji:
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, - vodenje in koordinacija projekta
Posoški razvojni center – svetovanje lokalnim ponudnikom, organizacija skupne motivacijske prireditve v Sužidu, izvedba skupne informacijske-promocijske prireditve »kmečki praznik v Tolminu«.
KGZS-Zavod GO – izvedba ocenjevan suhomesnatih izdelkov, sirov in žganja.
Fundacija BIT Planota – analiza in pregled možnosti uporabe lokalnih surovin ter nabava transparentov.
Občina Idrija – sofinanciranje projekta.
Občina Cerkno – sofinanciranje projekta.
Občina Kanal – sofinanciranje projekta.
Občina Tolmin – sofinanciranje projekta.
Občina Kobarid – sofinanciranje projekta.
Občina Bovec – sofinanciranje projekta.
MO Nova Gorica – sofinanciranje projekta.

Celotna vrednost projekta: 62.611,04 €
Sredstva LEADER: 44.976,78 €, 71,84 % celotne vrednosti
Obdobje izvajanja projekta: september 2008 - avgust 2009
Projektni vodja: Darja Laharnar, ICRA d.o.o. Idrija, 05 734 39 14, darja.laharnar@icra.si