Jadransko-jonska kolesarska pot za trajnostni turizem – ADRIONCYCLETOUR

Naslov projekta: Jadransko-jonska kolesarska pot za trajnostni turizem – ADRIONCYCLETOUR
Program: Interreg VI-A Italija - Slovenija 2021–2027
Vodilni partner: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale infrastrutture e territorio – Servizio trasporto pubblico regionale e locale (Italija)
Ostali partnerji v projektu: GAL Venezia Orientale (Italija), PromoTurismoFVG (Italija), BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj – Regionalna razvojna agencija Gorenjske (Slovenija), Regionalni razvojni center Koper (Slovenija), Posoški razvojni center (Slovenija), Občina Kobarid (Slovenija)
Trajanje projekta: 1. 9. 2022–31. 8. 2025
Skupna vrednost projekta: 4.375.000 evrov (Evropski sklad za regionalni razvoj bo sofinanciral 80 odstotkov oziroma 3.500.000 evrov)

Projekt ADRIONCYCLETOUR je strateški projekt Programa Interreg VI-A Italija - Slovenija 2021–2027, ki izhaja iz ideje makroregionalne strategije EUSAIR o kolesarskem omrežju, ki bi povezalo obale Jadranskega in Jonskega morja od Italije pa vse do Grčije. Njegov glavni cilj je podrobneje določiti kolesarsko povezavo ob obali Severnega Jadrana, ki pelje skozi Slovensko Istro, Furlanijo - Julijsko krajino in Veneto, ter opredeliti navezave od morja proti notranjosti. Čezmejno območje med Italijo in Slovenijo se že sedaj ponaša s širokim naborom izkušenj pri vzpostavljanju novih kolesarskih povezav in novih, na njih temelječih, turističnih produktov. Na teh izkušnjah bo gradil tudi čezmejni projekt ADRIONCYCLETOUR.

Prvi nosilni steber projekta je trajnostni turizem in razvoj raznolike čezmejne turistične ponudbe ob kolesarskih poteh. Naslavlja ukrepe, ki so namenjeni krepitvi sodelovanja med turističnimi ponudniki na lokalni, regionalni in čezmejni ravni zato, da bi izboljšali kakovost turistične ponudbe ter konkurenčnost ponudnikov.

Drugi nosilni steber je trajnostna mobilnost. Namenjen je infrastrukturni nadgradnji določenih odsekov na čezmejnem kolesarskem omrežju (obalne trase kolesarskih poti in glavne kolesarske povezave z zalednimi območji) ter širitvi ponudbe čezmejnih intermodalnih storitev, ki bodo koristile tako lokalnemu prebivalstvu kot turistom.

V sklopu projekta bodo urejeni trije odseki kolesarskega omrežja:

  • Na slovenski strani bo Občina Kobarid v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo zgradila del kolesarske steze na odseku daljinske kolesarske poti D7 od Starega sela proti mejnemu prehodu Robič.
  • V Furlaniji - Julijski krajini bodo uredili odsek na Soški kolesarski poti (FVG5) Gorica–Punta Sdobba, ki se navezuje na čezmejno kolesarsko os Gorica–Nova Gorica.
  • V Vzhodnem Venetu bo v sklopu projekta obnovljen kolesarski most pri Maranghettu, ki je del kolesarske poti ob reki Lemene.

Kot podpora infrastrukturnim ukrepom projekt predvideva tudi različne intermodalne storitve, ki bodo kolesarjem olajšale potovanje po čezmejnem območju. Gre za pilotne rešitve, katerih cilj je preizkušanje trajnostnih načinov prevoza s kombinacijo različnih prevoznih sredstev v isti potovalni izkušnji/verigi.

Posoški razvojni center bo v okviru projekta ponovno vzpostavil avtobusno povezavo med Posočjem in intermodalnim centrom v Čedadu. Poleg tega bo nadgradil turistični produkt kolesarjenja v kombinaciji z vlakom na Bohinjski progi, tudi v podporo bodoči povezanosti čezmejnih potniških železniških povezav na območju somestja obeh Goric. Ključne prestopne točke bodo opremljene z digitalnimi prikazovalniki voznih redov, v načrtu je tudi postavitev števcev za pridobivanje podatkov o kolesarski mobilnosti.

Tretji projektni steber je namenjen podpori trajnemu čezmejnemu sodelovanju na institucionalni ravni. Osredotoča se na vzpostavitev trajnega čezmejnega delovnega omizja, ki bo vodilo dialog o trajnostnem turizmu in trajnostni mobilnosti, po možnosti v okviru skupnega odbora Dežele Furlanije - Julijske krajine in Republike Slovenije. V tem kontekstu se bo pripravilo tudi posebna priporočila za politike makroregionalnih strategij, ki bodo podpirala razvoj trajnostnega turizma in mobilnosti na makroregionalni ravni.

Dodatne informacije:
Tjaša Maurič, vodja projekta, telefonska številka: 05/38-41-883, e-pošta: tjasa.mauric@prc.si

Projekt ADRIONCYCLETOUR v okviru programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021–2027 sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Jadransko-jonska kolesarska pot za trajnostni turizem – ADRIONCYCLETOUR Jadransko-jonska kolesarska pot za trajnostni turizem – ADRIONCYCLETOUR