Krepitev lokalne identitete

Na območju LAS delujejo številna društva, katerih interes je močno povezan z dejavnostmi, ki zasledujejo cilje ohranjanja kulturne dediščine in lokalne etnologije na splošno. Veliko aktivnosti se navezuje tudi na izvajanje javnih prireditev, ki imajo že po tradiciji etnološki pridih. V okviru projekta nameravamo sofinancirati etnološke prireditve po celotnem območju LAS. Odobrena sredstva nameravamo enakomerno razporediti po sedmih občinah na območju LAS. Ker je območje LAS veliko in razpolaga z velik številom tovrstnih-etnoloških prireditev smo se odločili, da v okviru projekta izdelamo sistemsko bazo podatkov. Namen tega projekta je sofinanciranje tovrstnih prireditev, da jih ohranimo, ker so z vidika etnologije in iz vidika promocije podeželskih aktivnosti zelo pomembne. S tem ukrepom krepimo društveno aktivnost, spodbujamo ohranjanje tradicionalnih znanj in stimuliramo lokalne ponudnike podeželja, da se aktivneje vključujejo v procese tržnega gospodarstva.

Aktivnosti

 • izdelana baza društev, ki se ukvarjajo s tovrstno tematiko,
 • popis prireditev, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje na skupni razpis,
 • izdelava enostavne razpisne dokumentacije in
 • iskanje nosilca, ki bo v prihodnje nosilec skupnega projekta.

Osnovni podatki

Ime projekta: Krepitev lokalne identitete
Nosilec: LAS za razvoj – koordinator izvajanja Posoški razvojni center
Partnerji: Posoški razvojni center, ICRA d.o.o Idrija, fundacija BIT, Športno društvo Sužid, Igralska skupina Drežnica, Turistično društvo Bovec, Turistično društvo Čezsoča, Turistično društvo Log pod Mangartom, Turistično društvo Soča-Lepena, Turistično društvo Soča-Trenta, Društvo rejcev drobnice Bovške, TD Kolovrat Lig, ŠD Morsko, TD pod Kojco, Društvo rokodelcev, Društvo podeželske mladine Vrsnik Ledine, Turistično društvo Idrijske Krnice, Aktiv žena in deklet Trnovo, TD Lokovec, K.Z. Tolmin z.o.o., KS Poljubinj
Celotna vrednost projekta: 50.722,22 €
Sredstva LEADER: 40.570,00 €
Obdobje izvajanja projekta: april 2009–februar 2010
Projektni vodja: Peter Domevšček; Posoški razvojni center, tel. št.: 05 384 15 08; e-pošta: peter.domevscek@prc.si

Učinki projekta:

V projektu so je skozi aktivnosti vzpostavila razvojna shema:

 • izdelana baza društev, ki se ukvarjajo s tovrstno tematiko,
 • popis prireditev, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje na skupni razpis,
 • izdelava enostavne razpisne dokumentacije,
 • iskanje nosilca, ki bo v prihodnje nosilec skupnega projekta – v prihodnje za LIN 2010 je nosilec skupnega projekta Ustanova fundacija BiT Planota,
 • priprava razvojne sheme,
 • sofinanciranje etnološko-kmetijskih prireditev na območju LAS za razvoj.

V projektu so se sofinancirale naslednje etnološko-kmetijskih prireditev na območju LAS za razvoj:

Občina Tolmin:

 • Šempav (skupinska izdelava pirhov iz Poljubinja, pripovedovanje pesmic, nastop folklorne skupine); nosilec prireditve: KS Poljubinj,
 • Stara dela za današnji čas (dvodnevna delavnica iz filcanja in izdelava pirhov); nosilec prireditve: KS Poljubinj,
 • Kmečki praznik (izobraževanje sirarjev, prikazi predenja volne, izdelovanje košar in oglarjenje …); nosilec prireditve: K.Z. Tolmin z.o.o.

Občina Kobarid:

 • Dan odprtih vrat v Sužidu (etnološki prikazi, izobraževanje čebelarstvo, sadjarstvo); nosilec prireditve: ŠD Sužid,
 • Amaterski oder pod Krnom (organiziranje štiri dnevno kulturno-etnološko prireditev, nastopi štirih amaterskih igralskih skupin, ureditev prireditvenega prostora); nosilec prireditve: Igralska skupina Drežnica.

Občina Bovec:

 • Buški dan (predstavitev sirarskih poti, pokušina sirotkinih napitkov, skutnih namazov …); nosilec prireditve: TD Bovec,
 • Kmečke igre (prikaz etnoloških značilnosti Bovške, razne kmečke igre …); nosilec prireditve: TD Čezsoča,
 • Praznovanje 20. obletnice TD Log pod Mangartom (etnološki prikazi od ovce do izdelka, prikaz striženja ovce, klepanje kose, delavnice za otroke); nosilec prireditve: TD Log pod Mangartom,
 • Praznovanje Marije Snežne (pohod po sirarskih poteh do hriba Marije Snežne); nosilec prireditve: TD Soča-Lepena,
 • Etnološki kulturni večer (prikaz oblačilne kulture Zgornjega Posočja); nosilec prireditve: TD Soča-Trenta.

Občina Cerkno:

 • Poletje pod Kojco (predstavitev rokodelcev, zbor harmonikarjev); nosilec prireditve: TD pod Kojco.

Občina Idrija:

 • Od zrna do kruha (prikaz žetev na njivi z žitom, prevoz žita na prireditveni prostor, oblaganje žita v štante, mlačev žita s cepi, retanje, prikaz strojne obdelave žita); nosilec prireditve: Društvo podeželske mladine Vrsnik Ledine,
 • Oglarska nedelja (prikaz tradicionalnega postavljanja oglarskih kop, pakiranje pripravljenega oglja, predstavitev oglarske oprave in opreme, pokušina kulinaričnih dobrot); nosilec prireditve: TD Idrijske Krnice.

Mestna občina Nova Gorica – BIT Planota:

 • Miklavževanje 2009 (obujanje starih običajev fumanov); nosilec prireditve: Aktiv žena in deklet Trnovo,
 • Nekoč je bila pesem (prireditev namenjena starim ljudskim pesmim in plesom); nosilec prireditve: TD Lokovec.

Občina Kanal:

 • Praznik kostanja (prikaz tradicionalnega nabiranja in uporabe kostanja nekoč in danes); nosilec prireditve: TD Kolovrat Lig,
 • Morščanski pust (izdelava mask in skupen nastop); nosilec prireditve: ŠD Morsko.

Prispevek v naravi:

Vsako posamezno društvo je prispevalo tudi z prispevkom v naravi, ki so ga uveljavljali pri prireditvi.

Partnerji v projektu:

1. Posoški razvojni center – vodenje in koordiniranje projekta,
2. Športno društvo Sužid – organizacija in izvajanje prireditve,
3. Igralska skupina Drežnica – organizacija in izvajanje prireditve,
4. TD Bovec – organizacija in izvajanje prireditve,
5. TD Čezsoča – organizacija in izvajanje prireditve,
6. TD Log pod Mangartom – organizacija in izvajanje prireditve,
7. TD Soča-Lepena – organizacija in izvajanje prireditve,
8. TD Soča-Trenta – organizacija in izvajanje prireditve,
9. TD Kolovrat Lig – organizacija in izvajanje prireditve,
10. ŠD Morsko – organizacija in izvajanje prireditve,
11. TD pod Kojco – organizacija in izvajanje prireditve,
12. Društvo podeželske mladine Vrsnik Ledine – organizacija in izvajanje prireditve,
13. TD Idrijske Krnice – organizacija in izvajanje prireditve,
14. Aktiv žena in deklet Trnovo – organizacija in izvajanje prireditve,
15. TD Lokovec – organizacija in izvajanje prireditve,
16. K.Z. Tolmin z.o.o. – organizacija in izvajanje prireditve,
17. KS Poljubinj – organizacija in izvajanje prireditve.