V okviru dosedanjih aktivnosti je bilo vzpostavljeno konkretno sodelovanje med območji treh parkov (TNP, Julijsko predgorje v Italiji in NP Nockberge v Avstriji). Trije parki ležijo na območju vzhodnega loka Alp, na območju treh držav, treh kultur s tremi različnimi jeziki. S projektom Krog parkov-ERA želimo na območju Zgornjega Posočja z oblikovanjem novih izobraževalno-turističnih produktov nadgraditi obstoječe rezultate. Širšo javnost ter predvsem šolsko mladino želimo izobraževati in ozaveščati o pomenu varovanja narave nasploh.

Aktivnosti projekta

1: Izobraževanje in ozaveščanje javnosti in šolskih otrok

 • izvedba treh mednarodnih naravoslovni dni za osnovnošolske otroke;
 • izvedba 6 delavnic za šolske otroke, od tega dve dvodnevni (bivanje v naravi);
 • ureditev štirih informacijskih točk TNP na osnovnih šolah;
 • organiziranje dveh strokovnih ekskurzij za domačine
 • sodelovanje na treh skupnih prireditvah z naravovarstvenimi vsebinami.

2: Nadgradnja iniciative »krog parkov«

 • oblikovanje vsaj treh skupnih, konkretnih izobraževalno-turističnih produktov;
 • dopolnjena spletna aplikacija krog parkov.

3: Koordinacija, vodenje in promocija projekta

 • izdelava skupnega koledarja prireditev;
 • izdelava in predvajanje dokumentarnega filma o naravi in ponudbi ljudi v parkih;
 • objavljeni članki tiskanih medijih in prispevki v elektronskih medijih;
 • izvedene skupne predstavitve na omenjenih sejmih.

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Krog parkov-ERA
Nosilec: JZ Triglavski narodni park
Partnerji: KGZ Nova Gorica, PRC, LTO Sotočje, OŠ Kobarid, Občina Kobarid, Društvo rejcev drobnice Zgornjega Posočja
Celotna vrednost projekta: 41.160,00 €
Sredstva LEADER: 16.532,00 €
Obdobje izvajanja projekta: septembra 2009 – avgusta 2011
Projektni vodja: Davorin Koren; Triglavski narodni park, davorin.koren@tnp.gov.si

Rezultati projekta v I. fazi

A. ORGANIZIRANJE IN IZVEDBA TREH MEDNARODNIH NARAVOSLOVNI DNEVI ZA OSNOVNOŠOLSKE OTROKE

 1. Belarjevi naravoslovni dnevi, dne 20. in 21.05.2009
 2. Kid’s adventure day, dne 16.10.2009
 3. Belarjevi naravoslovni dnevi, dne 19. in 20.05.2010

B. ORGANIZIRANJE IN IZVEDBA ŠESTIH DELAVNIC ZA ŠOLSKE OTROKE, OD TEGA DVE DVODNEVNI (bivanje v naravi)

Štiri enodnevne delavnice:
Izvedli smo štiri delavnice za šolske otroke in sicer:

 • 1 delavnica na planini Kuhinja, dne 09.09.2009 na temo: Les in izdelki iz lesa ter Mleko in mlečni izdelki
 • 1 delavnica na Osnovni šoli Simona Kosa v Podbrdu, dne 15.09.2009 na temo: Oblikovanje lesa
 • 2 delavnici z različnimi vsebinami na Podružnični osnovni šoli Antona Majnika v Volčah, dne 09.10.2009 na temo: Prikaz tradicionalnega načina izdelave surovega masla in Ročne spretnosti izdelave lesenega orodja

Dve dvodnevni delavnici (bivanje v naravi):
Izvedli smo dve dvodnevni delavnici (bivanje v naravi) v Trenti.
a. Delavnica za OŠ Kobarid, dne 14. in 15.04.2010
b. Delavnica Podružnične osnovne šole Drežnica, dne 01. in 02.06.2010

C. UREDITEV ŠTIRIH INFORMACIJSKIH TOČK TNP NA OSNOVNIH ŠOLAH

Info točke smo uredili na štirih osnovnih šolah in sicer:

 1. OŠ Dušana Muniha, Most na Soči: nakup računalnika z monitorjem (touch screen) in pripadajoča programska oprema,
 2. OŠ Simona Kosa, Podbrdo: nakup računalnika z monitorjem (touch screen) in pripadajoča programska oprema,
 3. OŠ Bovec, Podružnična osnovna šola Soča: nakup DVD predvajalnika in LCD televizor,
 4. OŠ Simona Gregorčiča, Podružnična osnovna šola Drežnica: nakup lesenih oblog za stene in pohištvo (police, omare) za ureditev informacijskega prostora v avli.

D. ORGANIZIRANJE DVEH STROKOVNIH EKSKURZIJ ZA DOMAČINE (izmenjava dobrih praks med območji parkov)

Organizirali smo dve strokovni ekskurziji za domačine oz. prebivalce parka. Naš namen je bil seznaniti prebivalce na območju TNP s primeri dobrih praks na področjih upravljanja parka, predstavitve naravnih in kulturnih znamenitosti parka, možnosti za razvoj skupnih turističnih produktov in možnosti trženja lokalnih proizvodov.

 1. Strokovna ekskurzija v Visoke Ture, dne 18.09.2010
 2. Strokovna ekskurzija v Bavarski gozd 13. – 15. 10. 2010

E. SODELOVANJE NA TREH SKUPNIH PRIREDITVAH Z NARAVOVARSTVENIMI VSEBINAMI

Sodelovali smo na treh skupnih prireditvah z naravovarstvenimi vsebinami in sicer:

 1. Dan parkov v Venzonu, Italija, dne 16.05.2010,
 2. Fest der Berge, dne 26.09.2010,
 3. Praznik sira, dne 02.10.2010.

Aktivnost projekta št. 3: Koordinacija, vodenje in promocija projekta
3: Koordinacija, vodenje in promocija projekta
Pod projektno aktivnost št. 3 se je izvajala koordinacija in vodenje projekta v sklopu te aktivnosti se je izvedel in predvajal dokumentarni film o naravi in ponudbi ljudi v parkih na TV Primorka, dne 18.11.2010.