Lokalno pridelana hrana v vrtce in šole

Vse tri posoške občine so se v šolskem letu 2012/2013 skupaj z občino Kanal ob Soči in Združenjem ekoloških kmetov Severne Primorske (ZEK SP) vključile v projekt Lokalno pridelana hrana v vrtce in šole. Namen projekta je bil povečati oskrbo vrtcev in šol s kakovostno, ekološko in lokalno pridelano hrano, hkrati pa je želel ponuditi tudi odgovor na vprašanje, kako izpeljati zeleno javno naročilo na način, da bodo vanj vključeni lokalni ponudniki, vrtci in šole pa bodo hkrati preskrbljeni z ekološko prehrano brez tveganja nedobave.

V sklopu projekta so se izvedle delavnice za zaposlene v vrtcih in šolah ter starše in otroke, na katerih so bile predstavljene prednosti lokalne samooskrbe s hrano in prednosti ekološko pridelane hrane. Spoznali so glavne razlike med različnimi načini pridelave in predelave hrane oziroma razlike med konvencionalno in ekološko pridelavo ter (negativne) vplive konvencionalno pridelane hrane na organizem, psihofizične sposobnosti in zdravje otrok. Pri načrtovanju obrokov je pomembna namreč tudi kvaliteta prehrane, torej kako in kje je hrana pridelana in ne samo vrsta prehrane (sadje, zelenjava) ter pravilno kombiniranje živil.

Izdelali smo popis lokalnih ponudnikov ter izvedli delavnico Zeleno javno naročanje živil v šolah in vrtcih – priprava razpisne dokumentacije. Ta delavnica je bila namenjena izključno šolskemu in vrtčevskemu strokovnemu osebju, ki se ukvarja s pripravo javnih naročil za živila. Osnovni namen delavnice je bil udeležencem predstaviti, kako pripraviti ZeJN za prehrano tako, da se vanj lahko vključijo tudi manjši lokalni ponudniki in na način, da bo naročilo dosegalo čim višjo stopnjo vključenosti ekoživil.

Aktivnosti projektaA: Popis obstoječih in potencialnih pridelovalcev ekološke in integrirane pridelane hrane na območju štirih občin
- popis obstoječih in potencialnih pridelovalcev,
- pomoč pri popisovanju in animaciji ekoloških kmetij.

B: Izvedba delavnic in predavanj z informiranjem vseh udeležencev (zaposlenih, staršev in otrok) na območju štirih občin
- izvedba delavnic in predavanj,
- predstavitev primera dobre prakse v Sloveniji / gostovanje.

C: Izhodišča zelenih javnih naročil / projektno uvajanje
- predstavitev prednosti lokalne samooskrbe odločevalcem v občinski upravi ter vrtcih in šolah,
- priprava izhodišč javnega naročanja s svetovanjem.

D: Promocija in obveščanje javnosti
Promoviranje projekta je potekalo v lokalnih TV in časopisnih medijih ter v elektronski obliki na spletnih straneh partnerjev.
 

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Lokalno pridelana hrana v vrtce in šole
Nosilec: Občina Bovec
Partnerji: Občina Kobarid, Občina Tolmin, Občina Kanal ob Soči, Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske
Celotna vrednost projekta: 22.400,00 EUR
Sredstva LEADER: do 16.206,67 EUR

Izvajalec in koordinator projektnih aktivnosti: Posoški razvojni center.
Tjaša Maurič, telefon: 05/ 38-41-883, e-pošta: tjasa.mauric@prc.si

Lokalno pridelana hrana v vrtce in šole Lokalno pridelana hrana v vrtce in šole