Mreža tematskih poti na območju LAS za razvoj

Osnovni cilj projekta je bil vzpostaviti skupno tematsko pot LAS s skupnimi vsebinami in se dogovoriti za način skupnega upravljanja in predstavljanja z namenom, da se poveča prepoznavnost in privlačnost območja LAS za razvoj. S projektom smo želeli okrepiti sodelovanje različnih strokovnih in turističnih organizacij med seboj in z domačini ter vzpostaviti sodelovanje in skupno promocijo upravljalcev teh poti. Povezovalni element skupnih poti bo ohranjanje narave, predstavljanje življenja in dela na podeželju, različnih produktov, storitev in dediščine na celotnem območju LAS.

V prvem sklopu aktivnosti je bila priprava strategije povezovanja tematskih poti, ki je vsebovala:

 • popis obstoječih tematskih poti,
 • določitev kriterijev izbora tematskih poti vezanih na značilnosti in posebnosti narave, življenja in gospodarjenja z zemljo na podeželju (narava, etnologija, kmetijstvo ...),
 • nabor predlogov za nove tematske poti,
 • predlogi za povezovanje in skupno upravljanje vsebinsko sorodnih tematskih poti na območju LAS,
 • dopolnjevanje vsebinske predstavitve že urejenih tematskih poti na posameznih območjih na podlagi sprejete strategije,
 • priprava virtualnega zemljevida in vris v strategiji opisanih tematsko–učnih poti (virtualni zemljevid smo prestavili s postavke aktivnost 3/5 iz razloga: da ima lastništvo nad zemljevidom LAS za razvoj, da je zemljevid namenjen za javno uporabo in izvajanje za neprofitnih aktivnosti, da se na enem mestu vpisujejo dopolnitve in popravki, ter da je nad zemljevidom urejen nadzor).

Strategijo si lahko ogledate tukaj.

V nadaljevanju so sledile konkretne aktivnosti na posameznih območjih.

1) Poti po mlečnih planinah

 • izdelana publikacija oz. zgibanka Mlečne planine v Zgornjem Posočju,
 • opravljeno strokovno delo s planinami, kjer se odvija mlečna proizvodnja (popis predvidenih investicij, predstavljene nadaljnje promocijske aktivnosti, sodelovanje pri pripravi publikacije),
 • zbiranje gradiva in fotomateriala.

2) Po poteh Baške dediščine

 • izdelana zgibanka in informacijska tabla,
 • izdelane strokovne podlage za izdelavo omenjenega gradiva,

3) Tematske poti na Idrijskem

 • izdelana zgibanka Po poti idrijskih naravoslovcev,
 • izdelane strokovne podlage,
 • izdelan znak za označevanje tematskih poti v Občini Idrija.

4) Krajinski park Zgornja Idrijca

 • izdelana, oblikovana in objavljena spletna stran o krajinskem parku Zgornja Idrijca,
 • zbrano in objavljeno gradivo,
 • izdelana osnova za izdelavo drugega promocijskega materiala.

5) Tematske poti na Banjški in Trnovski planoti

 • izdelan izbor vsebin na tematski poti Pot za zidom, in je umeščena v strategijo Mreža tematskih poti,
 • trasa poti je določena z višinskimi kotami, preverjeno je lastništvo parcel in določen način upravljanja,
 • izdelava interaktivnega zemljevida je iz že omenjenih razlogov prestavljena v aktivnost 2 v projektu.

6) Gozdne učne poti med reko Idrijo in Sočo

 • izdelan idejni načrt in strokovne podlage za tematsko pot Soteska Doblarščka,
 • Tematska pot Soteska Doblarščka je umeščena v Strategijo,
 • izdelana študija poti povezovalna pot treh svetišč, tematske poti Sv. Jaskob in tematske poti Planinski dom Ježa Lukčeva hiša.

Osnovni podatki o projektu:

Ime projekta: Mreža tematskih poti na območju LAS za razvoj
Nosilec: LAS za razvoj
Partnerji:

 • Posoški razvojni center,
 • Fundacija BiT planota,
 • TIC Kanal,
 • NAC Tolmin,
 • Društvo Baška dediščina,
 • KUD Avgust Idrija,
 • Občina Idrija,
 • Občina Cerkno,
 • Občina Tolmin,
 • Občina Kobarid,
 • Občina Bovec,
 • Občina Kanal ob Soči,
 • MO Nova Gorica.

Celotna vrednost projekta: 52.169,76 €
Sredstva LEADER: 35.198,12 €
Obdobje izvajanja projekta: avgust 2008 - september 2009
Projektni vodja: Peter Domevšček, Posoški razvojni center, 05 384 15 08, peter.domevscek@prc.si