Osnovnošolci in ekološko kmetovanje

Kratek povzetek projekta:

V današnjem času ljudje vse bolj izgubljamo pristni stik z naravo. To se najbolj izrazito kaže prav pri mladih, ki vse prepogosto ne vedo niti od kod prihaja hrana, ki jo jedo, še manj na kakšen način je pridelana. Namen projekta je bil učencem na zanimiv način predstaviti osnovne dejavnosti ekološkega kmetovanja, jih podučiti o prednostih takega načina kmetovanja in pridelovanja hrane v primerjavi s konvencionalnimi metodami ter spodbuditi zanimanje in pozitiven odnos do kmetovanja ter zdrave ekološko pridelane hrane. Prek projektnih aktivnosti so učenci spoznavali tudi možnosti in priložnosti, ki jih kmetijska dejavnost prinaša v smislu nadaljevanja izobraževanja po zaključku OŠ in nadaljnje poklicne poti. Vključevanje osnov ekološkega kmetovanja v izobraževalne programe in dopolnilne dejavnosti na šolah je sovpadlo z usmeritvami Akcijskega načrta razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015, ki je kot eno izmed prednostnih nalog določal osveščanje javnosti o ekološkem kmetijstvu ter o pomenu ekološko pridelane hrane tako z vidika varstva in zdravja ljudi kakor tudi trajnostnega razvoja in trajnostne potrošnje.


Rezultati projekta

Rezultati projekta v 1. fazi

Nakup opreme, ki se je uporabljala za aktivnosti v drugi fazi projekta:

 • prenosni računalnik in
 • prenosna kamera.


Rezultati projekta v 2. fazi

1: KOORDINACIJA IN VODENJE PROJEKTA
V okviru koordinacije in vodenja projekta je vodja projekta izpeljala vse aktivnosti (izvedba delavnic, ekskurzij na ekoloških kmetijah, pisanje člankov itd.)

2: IZVEDBA DELAVNIC NA OSNOVNIH ŠOLAH
Tematska delavnica z naslovom »Dan zdravja – ekološka hrana je dobra zame« je bila vsebinsko razdeljena v tri enote/dele.

V prvem delu, ki se je odvijal v razredu, so učenci:

 • spoznavali izbrane teme iz ekološkega kmetovanja,
 • spoznavali pomen ekološko pridelanih živil v prehrani,
 • spoznali so enostavne recepte za pripravo eko malice ali zajtrka,
 • se naučili prepoznavati zdravilna zelišča, ki jih lahko naberemo na bližnjih travnikih, njihove lastnosti in uporabo.


Aktivnosti drugega dela so potekale na travniku v bližini šole. Tu so učenci teoretično znanje o poznavanju zelišč prenesli v prakso, saj so se aktivno vključili v nabiranje zdravilnih zelišč. Večinoma so na travnikih nabirali rman, regrat, veliko pekočo koprivo, malo marjetico in suličasti trpotec.

V tretjem sklopu so se preselili v gospodinjsko učilnico ali šolsko kuhinjo in si iz nabranih zelišč in jajc iz ekološke pridelave pripravili zeliščno omleto.

Aktivnosti so se izvajale v primernem letnem času za obravnavano tematiko; torej v jeseni (september in oktober) 2010 in spomladi (april, maj) 2011.

Tekom projekta smo izvedli 13 tematskih delavnic »Dan zdravja – ekološka hrana je dobra zame«.

 • 23. 9. 2010: izvedba tematske delavnice »Dan zdravja – ekološka prehrana je dobra zame« na OŠ Bovec (1. in 2. razred)
 • 24. 9. 2010: izvedba tematske delavnice »Dan zdravja – ekološka prehrana je dobra zame« na OŠ Bovec (3. razred ter 1., 2. in 3. razred Podružnične šole Soča)
 • 1. 10. 2010: izvedba tematske delavnice »Dan zdravja – ekološka prehrana je dobra zame« na OŠ Bovec, Podružnična šola Žaga (1. do 4. razred)
 • 12. 10. 2010: izvedba tematske delavnice »Dan zdravja – ekološka prehrana je dobra zame« na OŠ Kobarid (3. razred)
 • 14. 10. 2010: izvedba tematske delavnice »Dan zdravja – ekološka prehrana je dobra zame« na OŠ Kobarid (2. razred)
 • 19. 10. 2010: izvedba tematske delavnice »Dan zdravja – ekološka prehrana je dobra zame« na OŠ Kobarid (1. razred)
 • 5. 4. 2011: izvedba tematske delavnice »Dan zdravja – ekološka prehrana je dobra zame« na OŠ Podbrdo (1. triada)
 • 12. 4. 2011: izvedba tematske delavnice »Dan zdravja – ekološka prehrana je dobra zame« na OŠ Podbrdo (4. in 5. razred)
 • 13. 4. 2011: izvedba tematske delavnice »Dan zdravja – ekološka prehrana je dobra zame« na OŠ Tolmin, (4. a razred)
 • 14. 4. 2011: izvedba tematske delavnice »Dan zdravja – ekološka prehrana je dobra zame« na OŠ Tolmin, podružnična šola Volče (1. triada)
 • 19. 4. 2011: izvedba tematske delavnice »Dan zdravja – ekološka prehrana je dobra zame« na OŠ Most na Soči, (6. a razred)
 • 20. 4. 2011: izvedba tematske delavnice »Dan zdravja – ekološka prehrana je dobra zame« na OŠ Most na Soči, (6. b razred)
 • 21. 4. 2011: izvedba tematske delavnice »Dan zdravja – ekološka prehrana je dobra zame« na OŠ Tolmin, (4. b razred)

3: OBISK EKOLOŠKE KMETIJE
Učenci so obiskali bližnjo ekološko kmetijo (kmetijo v lokalnem okolju), kjer so se aktivno udeležili vsakodnevnih dejavnosti na kmetiji – poprijeli so za določeno kmečko opravilo, ki je bilo takrat na kmetiji aktualno.

Na ta način so spoznali način kmetovanja na ekološki kmetiji, razlike med ekološkim kmetijstvom in današnjim prevladujočim načinom kmetovanja ter pomen ohranjanja okolja kot vira za kakovostno in zdravo življenje sedanje in prihodnjih generacij, spoznali so način ekološke pridelave živil, ekološki način oskrbe živali na kmetiji in njihovo vlogo ipd.

Tekom projekta smo izvedli sedem obiskov ekoloških kmetij (t.i. ekskurzij dobre prakse):

 • 28. 9. 2010: delavnica na ekološki kmetiji Pr'Ivanč v Drežniških Ravnah za OŠ Kobarid (1. triada)
 • 30. 9. 2010: delavnica na ekološki kmetiji Črv na Prapetnem Brdu za OŠ Podbrdo (1. do 5. razred)
 • 13. 10. 2010: obisk ekološke kmetije Pr'Jureč na Ledinah za OŠ Kobarid (6. razred); prikaz tradicionalnega načina kmetovanja, izvedba programa »Od zemlje do kruha«
 • 5. 5. 2011: izvedba delavnice na ekološki kmetiji Črv na Prapetnem Brdu za OŠ Most na Soči (6. a in 6. b razred)
 • 12. 5. 2011: izvedba delavnice na ekološki kmetiji Črv na Prapetnem Brdu za OŠ Tolmin, podružnična šola Volče (1. triada in 4. in 5. razred)
 • 13. 5. 2011: izvedba delavnice na ekološki kmetiji Črv na Prapetnem Brdu za OŠ Tolmin (4. a in 4. b razred)
 • 17. 5. 2011: izvedba delavnice na ekološki kmetiji Černuta v Logu pod Mangartom za OŠ Bovec (4. in 5. razred)

V projekt so se vključile vse osnovne šole in nekatere podružnične šole v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin:

1. OŠ Bovec:

 • matična šola (1., 2. in 3. razred)
 • PŠ Soča (1., 2. in 3. razred)
 • PŠ Žaga (1., 2., 3., 4. in 5. razred)


2. OŠ Simona Gregorčiča Kobarid (1., 2., 3. in 6. razred)

3. OŠ Franceta Bevka Tolmin:

 • matična šola (4. razred)
 • PŠ Antona Majnika Volče (1., 2., 3., 4. in 5. razred)

4. OŠ Dušana Muniha Most na Soči (6. razred).

5. OŠ Simona Kosa Podbrdo (1., 2., 3., 4. in 5. razred)

V projektne aktivnosti je bilo vključenih skupno 367 učencev omenjenih šol.

5: PROMOCIJA PROJEKTA
Ker je projekt namenjen specifični ciljni skupini – osnovnošolcem – so bile na ta način zastavljene tudi promocijske aktivnosti, ki so bile osredotočene na omenjeno ciljno skupino.

V ta namen sta bila izdelana dva letaka z naslovom: Krava in mleko ter Kokoš in jajca.
Letaka prek primera reje določene vrste živali izpostavljata značilnosti ekološkega kmetijstva in ekološko pridelane hrane. Na delavnicah smo ju razdelili vsem učencem, ki so sodelovali v projektu.

V namene informiranja in izobraževanja o ekološkem kmetovanju smo izdelali otroško igro/plakat, ki po eni strani vsebuje vse potrebne informacije o ekološkem kmetijstvu:

 • kaj je ekološko kmetijstvo,
 • kako ekološko kmetijstvo koristi okolju,
 • kako ekološki kmet skrbi za živali,
 • kaj ekološki kmet sme in česa ne,
 • kako ekološko kmetijstvo koristi nam,
 • moj nakupovalni vodič ali kako nakupovati ekološko,
 • hkrati pa preko zabavne otroške igre učenca popelje na sprehod po ekološki kmetiji, kjer kmetu pomaga pri kmečkih opravilih v različnih letnih časih.


Igra/plakat je bila natisnjena v 800 izvodih in razdeljena vsem udeležencem v projektu, nekaj dodatnih izvodov pa so prejele šole kot učni pripomoček. V elektronski obliki jo najdete TUKAJ.

V okviru projekta smo izdelali tudi DVD za vse udeležence v projektu. DVD vsebuje posnetke iz delavnic in ekskurzij, ki so jih osnovnošolci obiskovali tekom projekta. Izdelanih je bilo 490 DVD. Število izvodov DVD-ja se je povišalo glede na število učencev, vključenih v projektne aktivnosti.

V EPIcentru so bili objavljeni trije članki, preko katerih smo javnost obveščali o projektnih aktivnostih ter pomenu ekološke hrane za zdravje ljudi:

 • Za bolj zdravo življenje; besedilo: Tjaša Maurič, PRC, EPIcenter, letnik XI, št. 10, 2010,
 • Z uživanjem trgovinske hrane letno pojemo okoli 6 kg aditivov; besedilo: Maura Arh, ekologinja prehrane in Tjaša Maurič, PRC, EPIcenter, letnik XII, št. 3-4, 2011,
 • Prvi koraki na poti k osveščanju o pomenu zdrave ekološke hrane; besedilo Tjaša Mavrič, PRC, EPIcenter, letnik XII, št. 6, 2011.

Partnerji v projektu:
Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin, Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid, Osnovna šola Bovec, Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo, Občina Tolmin.
 

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Osnovnošolci in ekološko kmetovanje
Nosilec: Posoški razvojni center
Partnerji: OŠ Franceta Bevka Tolmin, OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, OŠ Bovec, OŠ Dušana Muniha Most na Soči, OŠ Simona Kosa Podbrdo
Celotna vrednost projekta: 32.246,69 EUR
Sredstva LEADER: do 29.100,95 EUR
Obdobje izvajanja projekta: avgust 2010–avgust 2011

Dodatne informacije:
Tjaša Maurič, tel. št.: 05/38-41-883, e-pošta: tjasa.mauric@prc.si

Osnovnošolci in ekološko kmetovanje Osnovnošolci in ekološko kmetovanje Osnovnošolci in ekološko kmetovanje