Naslov projekta: Partnerstvo za kadre (2018–2022)
Obdobje trajanja projekta: od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2022

Opis projekta
Partnerstvo za kadre (za promocijo tehničnih poklicev med mladimi v Posočju in v regiji) je projekt, ki temelji na povezovanju gospodarstva (podjetij) in šolstva z namenom promocije ter s tem boljše prepoznave tehničnih poklicev med mladimi v Posočju in regiji. V projekt so vključene štiri občine (Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči), podjetja in šole (z območja vseh štirih občin), Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica ter Posoški razvojni center kot nosilec projekta. Vzpostavlja sinergijsko vez med gospodarstvom in šolstvom v regiji ter temelji na izvajanju dejavnostih, ki povezujejo vse ali vsaj večino vključenih partnerjev v projekt.

Ključni cilji projekta:

  • približati šolajoči se mladini tehnične poklice (OŠ in SŠ);
  • aktivnejše povezovanje šol in podjetij (ogledi in predstavitve podjetij, delavnice, tehniški dnevi, (so)mentorstvo pri pouku, tabori, tehniški krožki …);
  • zgodnje prepoznavanje potreb po tehničnih kadrih v gospodarstvu in prenos informacij;
  • aktivnejše vključevanje podjetij v proces usmerjanja mladih za potrebe v Posočju;
  • aktivnejša vloga šol in s tem spodbujanje mladih za tehnično stroko (vključevanje ponujenih aktivnosti iz gospodarstva v letni delovni načrt šol).

Financiranje projekta
Projekt financirajo občine in gospodarske družbe iz Posočja. Odprt je za vstop novih zainteresiranih partnerjev – podjetij.

Informacije:
mag. Damijana Kravanja
tel. št.: 05/38-41-511 in e-naslov: damijana.kravanja@prc.si

Brigita Bratina Peršin
tel. št.: 05/38-41-515 in e-naslov: brigita.bratina@prc.si

Projekt sofinancirajo štiri občine (Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči) in podjetja iz Posočja.