Povezovanje lokalno tipičnih produktov s turistično ponudbo

V tem projektu je predvidena skupna informacijsko-promocijska prireditev, kjer bodo predstavljeni lokalno tipični produkti iz območja LAS za razvoj. S prireditvijo želimo nadgraditi blagovno znamko GRAPE »dobro pridelano doma«, ki so jo v okviru Interregovega projekta TIPI-NET razvili partnerji v projektu z namenom, da ta blagovna znamka postane prepoznavna znamka podeželskega območja in lokalno tipičnih produktov na območju LAS za razvoj.

Na prireditvi se bo tako predstavilo lokalno tipične produkte, vključene v blagovno znamko, izvedlo se bo otroške delavnice na temo podeželja, s čimer bomo že pri najmlajših krepili lokalno identiteto in prepoznavnost lokalno tipičnih produktov. Predvideni so tudi prikazi različnih dejavnosti, kar prispeva k poznavanju in ohranjanju dediščine območja LAS za razvoj.

Aktivnosti projekta

 • Organizacija in izvedba skupne predstavitvene prireditve LAS za razvoj, predstavitev produktov in dejavnosti vezanih na lokalno tipične proizvode (ročno pletenje iz ovčje volne, izdelava sveč iz čebeljega voska…).
 • Priprava sistema oziroma pravilnika uporabe znaka Grape – »dobro pridelano doma«.
 • Priprava, oblikovanje in izdelava predstavitvenih materialov, v smislu predstavitve lokalno tipičnih produktov (koledar s produkti – izdaja brezplačna).
 • Aktivnosti pri organizaciji in izvedbi sadjarske razstave, ki bo organizirana ob 100-letnici prve sadjarske razstave na območju LAS za razvoj.
 • Nabava opreme za degustacije in predstavitve na Lokvah.
 • Razvoj turističnega produkta – Marijaceljski kolač (izdelava raziskovalne naloge, modelov za peko kolača, okrasne etikete, prospekta in kratkega filma o kolaču ter predstavitev na krajevnem prazniku).

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Povezovanje lokalno tipičnih produktov s turistično ponudbo
Nosilec: LAS za razvoj – koordinacija ICRA d.o.o. Idrija
Partnerji: Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Tolmin, Občina Kobarid, Občina Bovec, Občina Kanal ob Soči, PRC, ICRA, fundacija BIT planota, Turistično društvo Kolovrat LIG, Zavod gost na planoti, KGZS-Zavod GO
Celotna vrednost projekta: 44.050,29 €
Sredstva LEADER: 16.150,10 €
Obdobje izvajanja projekta: marec 2009–april 2010
Projektni vodja: Darja Lahajnar, ICRA d.o.o. Idrija, tel: 05 374 39 14, e-pošta: darja.lahajnar@icra.si

Učinki projekta:

Projekt je potekal v dveh fazah in sicer:

Aktivnost 1: izvedena v prvi fazi

 • nabavljen je bil degustacijski pult za degustacije in predstavitve lokalno tipičnih pridelkov in izdelkov na Lokvah (na Trnovsko-Banjški planoti).

Aktivnost 2:

 • uspešno organizirana in izvedena skupna predstavitev LAS za razvoj – Kmečka tržnica (17. 10. 2009, Idrija),
 • na prireditvi je sodelovalo 26 ponudnikov in 11 podeželskih društev iz Idrijskega, Cerkljanskega, Posočja in Trnovsko-Banjške planote.

Aktivnost 3:

 • pripravljen pravilnik uporabe znaka Grape – »dobro pridelano doma«,
 • pravilnik je usklajen s partnerji in občinami na območju LAS za razvoj.

Aktivnost 4:
Pripravljeni in izdelani predstavitveni materiali:

 • izdelan koledar z lokalno tipičnimi produkti in ponudniki (naklada 1.000 izvodov),
 • letaki za predstavitev ponudbe 10-ih novih ponudnikov (naklada 2.230 izvodov na posameznega ponudnika).

Aktivnost 5:

 • izvedene aktivnosti pri organizaciji in izvedbi postavitev Slovenske sadjarske razstave 2009 ob 100-letnici prve sadjarske razstave na območju LAS za razvoj (takratna Sv. Lucija, sedanji Most na Soči): organizacija postavitve, koordiniranje spremljevalnih aktivnosti, otvoritev razstave in vodenje po razstavi).

Aktivnost 6:
Razvoj turističnega produkta – marijaceljski kolač:

 • izdelana raziskovalna naloga o marijaceljskem kolaču,
 • izdelani modeli za peko kolača (30 komadov),
 • izdelane okrasne etikete (2.000 izvodov),
 • izdelan prospekt o kolaču (500 izvodov),
 • organizacija predstavitve aktivnosti: marijaceljski kolač na krajevnem prazniku (10. 10. 2009, Lig v Občini Kanal ob Soči).

Prispevek v naravi uveljavlja TD Kolovrat Lig:

 • Priprava dvorane za predstavitev, pomoč snemalni ekipi, pomoč pri pripravi zgibanke, administrativna dela, priprava na snemanje in nastop v filmu, priprava glasbenega gradiva itd.

Priprava in izvedba akcij informiranja in ozaveščanja

 • Informiranje in ozaveščanje o projektu je potekalo skozi delo in stalen stik z lokalnim prebivalstvom (lokalni ponudniki, kmetijska gospodarstva, certificirani izdelovalci idrijskih žlikrofov, sirarji, pridelovalci sadja in zelenjave, nosilci dopolnilnih dejavnosti, novimi potencialnimi ponudniki, strokovnimi organizacijami, širša laična in strokovna javnost …) v okviru večine aktivnosti: razvoj turističnega produkta marijaceljski kolač, organizacijo skupne prireditve Kmečka tržnica; organizacijo izvedbe Slovenske sadjarske razstave 2009 (postavitev, koordiniranje spremljevalnih aktivnosti, odprtje razstave in vodenje po razstavi), pripravo in izdelavo predstavitvenih materialov.

Za potrebe informiranja in aktivnosti: skupna prireditev Kmečka tržnica smo pripravili tudi krajše radijske oddaje v sodelovanju z Radiem Odmev (oz. radijsko mrežo Primorski val):

 • oddaja Minute za podjetne, 6. 10. 2009 na Primorskem valu (Radio Odmev),
 • oddaja Turistika, Kmečka tržnica, 15. 10. 2009 na Primorskem valu (Radio Odmev),
 • oddaja Snidenja, Novi ponudniki kmečkih pridelkov, 16. 10. 2009 na Radiu Odmev,
 • prispevki v lokalnih medijih: Primorske novice (19. 10. 2009), Goriška (7. 10. 2009).

Film o marijaceljskem kolači je bil predstavljen:

 • v kulturnem domu v Desklah (6. 11. 2009),
 • v Goriškem muzeju v Kromberku (8. 12. 2009),
 • na TV Koper (6. 1. 2010),
 • na RTV Slovenija (8. 1. 2010).

S predvajanjem filma na RTV Slovenija smo tako dosegli širšo skupnost, ki je z ogledom filma spoznavala kulturno dediščino Kanalskega. Informacije o projektu smo podali na Vitel, Radio Koper (4. 12. 2009) ter Radio Slovenija (22. 1. 2010).

Ob ogledu Slovenske razstave sadja v Tolminskem muzeju je bila vključena širša strokovna in laična javnost, šolske skupine, družine. Informiranje o projektu, LAS-u za razvoj je potekalo tudi prek koledarjev (1.000 izvodov). Obveščanje javnosti o aktivnostih je potekalo tudi prek spletnih strani: www.icra.si; www.prc.si; www.tic-kanal.si.

Partnerji v projektu:

 1. ICRA d.o.o. Idrija: koordinacija in vodenje projekta, udeležba na info točki na kmečki tržnici Idrija, priprava promocijskega materiala – koledar, sadjarska razstava ter priprava pravilnika GRAPE;
 2. Posoški razvojni center: udeležba na info točki na kmečki tržnici Idrija, priprava promocijskega materiala – koledar, sadjarska razstava ter pomoč pri priprava pravilnika GRAPE;
 3. KGZS-Zavod GO: sadjarska razstava in pomoč pri priprava pravilnika GRAPE;
 4. Ustanovna fundacija BIT Planota: udeležba na info točki na kmečki tržnici Idrija ter pomoč pri priprava pravilnika GRAPE;
 5. TD Kolovrat LIG: prispevek v naravi – sodelovanje pri aktivnostih razvoja turističnega produkta marijaceljski kolač;
 6. Občina Idrija: sofinanciranje projekta;
 7. Občina Cerkno: sofinanciranje projekta;
 8. Občina Tolmin: sofinanciranje projekta;
 9. Občina Kobarid: sofinanciranje projekta;
 10. Občina Bovec: sofinanciranje projekta;
 11. Občina Kanal ob Soči: sofinanciranje projekta;
 12. Zavod GOST na Planoti: nabava opreme – pulta za degustacijo in promocijo na Lokvah – I. faza.