Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče

Naslov projekta: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc
Vodilni partner konzorcija: Posoški razvojni center (PRC)
Ostali partnerji v konzorciju: Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG), Šolski center Nova Gorica Medpodjetniški izobraževalni center – MIC
Obdobje trajanja projekta: od 1. 7. 2016 do 31. 3. 2019
Vrednost projekta: 592.800 EUR

Opis projekta:
Cilj projekta je bil s pomočjo različnih izobraževalnih programov razvijati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki imajo nižjo izobrazbo in so stari 45 let ali več (izjemoma manj), ter tako povečati možnosti zaposlitve in mobilnosti ter prepoznavanje lastnih potencialov za kakovostnejše življenje. Največji poudarek projekta je bil na razvijanju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij oziroma spodbujanje in razvijanje splošne računalniške pismenosti ter promoviranje vseživljenjskega učenja.

V okviru operacije smo na ravni konzorcija v obdobju od 1. 7. 2016 do 31. 3. 2019 izvajali naslednje programe:

 • Računalniška pismenost za odrasle (RPO)
 • Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO):
  • Internet – kje prežijo nevarnosti
  • Računalnik v žepu
  • Internet in delo v oblaku
  • Poglejmo skozi drugo oko
  • Družbena omrežja
  • Upravljaj stroj
  • 3*e (e-davki, e-uprava, e-zdravstvo)
  • Delo s preglednicami – napredni nivo
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU-IP)
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU-RŽU)
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moje delovno mesto (UŽU-MDM)
 • Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (SNIO):
  • Slovenski jezik je naš skupen jezik 
  • Osnove uporabne italijanščine na delovnem mestu in za vsak dan
  • Govorim angleško v službi in v družbi
  • Jezikovni korak naprej
  • Komunikacija na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju
  • Dobro počutje za kvalitetne korake
  • Tudi jaz sem proaktiven – z majhnimi koraki do velikih ciljev
 • Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacij oz. certifikata:
  • Usposabljanje za operaterja na CNC stroju
  • Usposabljanje za izdelovalca spletnih strani
  • Usposabljanje za kuharskega pomočnika
  • Usposabljanje za čebelarja
  • Usposabljanje za kletarja
letu 2019 smo do marca na ravni konzorcija izvedli 18 različnih programov:
6 računalniških programov RDO, 11 programov SNIO (med njimi 8 jezikovnih tečajev) in 1 program priprav.

Na Posoškem razvojnem centru smo izvedli 7 programov: 2 izvedbi RDO (Tečaj fotografije Poglejmo skozi drugo oko ter Internet in delo v oblaku), 5 izvedb SNIO, od tega 3 jezikovne tečaje (Osnove uporabe italijanščine na delovnem mestu in za vsak dan, Govorim angleško v službi in v družbi, Jezikovni korak naprej (angleščina)), Komunikacija na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju in Dobro počutje za kvalitetne korake.

Konzorcijski partner Ljudska univerza Nova Gorica je izvedel 6 programov: 1 izvedba RDO (Internet in delo v oblaku), 5 izvedb SNIO, od tega 4 jezikovne tečaje (2 izvedbi Osnove uporabne italijanščine na delovnem mestu in za vsak dan, 2 izvedbi Jezikovni korak naprej (1 izvedba angleščine in 1 izvedba italijanščine) ter Dobro počutje za kvalitetne korake.

Konzorcijski partner Šolski center Nova Gorica MIC je izvedel 5 programov: 3 izvedbe RDO (Delo s preglednicami – napredni nivo), 1 program SNIO (Govorim angleško v službi in v družbi) ter 1 program priprav (Usposabljanje za pomočnika/pomočnico kuharja).
letu 2018 je bilo v okviru projekta na ravni konzorcija izvedenih 54 različnih programov:
26 računalniških programov (10 RPO in 16 RDO), 2 programa UŽU, 22 programov SNIO (med njimi 17 jezikovnih tečajev) in 2 programa priprav.

Na Posoškem razvojnem centru smo izvedli 22 programov: 3 izvedbe Računalniška pismenost za odrasle (RPO), 6 izvedb RDO (Internet in delo v oblaku, 2 izvedbi Poglejmo skozi drugo oko, 3 izvedbe Delo s preglednicami – napredni nivo), 2 Usposabljanji za življenjsko uspešnost (UŽU–IP za turistične ponudnike in UŽU–RŽU), 11 izvedb SNIO (3 izvedbe Komunikacija na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju, Osnove uporabne italijanščine na delovnem mestu in za vsak dan, 3 izvedbe Govorim angleško v službi ter v družbi, 4 izvedbe Jezikovni korak naprej (2 izvedbi angleščine, italijanščina in nemščina)).

Konzorcijski partner Ljudska univerza Nova Gorica je izvedel 19 programov: 3 izvedbe Računalniška pismenost za odrasle (RPO), 6 izvedb RDO (Internet in delo v oblaku, Delo s preglednicami – napredni nivo, 2 izvedbi Računalnik v žepu, 2 izvedbi Poglejmo skozi drugo oko), 10 izvedb SNIO (3 izvedbe Osnove uporabne italijanščine na delovnem mestu in za vsak dan, 2 izvedbi Govorim angleško v službi in v družbi, 4 izvedbe Jezikovni korak naprej (2 izvedbi angleščine in 2 izvedbi italijanščine) ter Komunikacija na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju.

Konzorcijski partner Šolski center Nova Gorica MIC je izvedel 13 programov: 4 izvedbe Računalniška pismenost za odrasle (RPO), 4 izvedbe RDO (Internet in delo v oblaku, Družbena omrežja, 2 izvedbi Delo s preglednicami – napredni nivo), 1 program SNIO (Komunikacija na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju) in 4 programe priprav (Usposabljanje za operaterja na CNC stroju, Usposabljanje za pomočnika kuharja, 2 izvedbi Usposabljanje za kletarja).
V letu 2017 je bilo v okviru projekta na ravni konzorcija izvedenih 44 različnih programov:
19 računalniških programov (7 RPO in 12 RDO), 3 programi UŽU, 16 programov SNIO (med njimi 14 jezikovnih tečajev) in 3 programi priprav.

Na Posoškem razvojnem centru smo izvedli 19 programov: 2 izvedbi Računalniška pismenost za odrasle (RPO), 4 izvedbe RDO (Internet – kje prežijo nevarnosti, Internet in delo v oblaku, Poglejmo skozi drugo oko, Delo s preglednicami – napredni nivo), 3 Usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU–MDM za podjetje, UŽU–IP za turistične ponudnike in UŽU–RŽU), 10 izvedb SNIO (2 izvedbi Komunikacija na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju, Osnove uporabne italijanščine na delovnem mestu in za vsak dan, 3 izvedbe Govorim angleško v službi in v družbi, 3 izvedbe Jezikovni korak naprej, Dobro počutje za kvalitetne korake).

Konzorcijski partner Ljudska univerza Nova Gorica je izvedel 16 programov: 3 izvedbe Računalniška pismenost za odrasle (RPO), 7 izvedb RDO (Internet in delo v oblaku, po 2 izvedbi Poglejmo skozi drugo oko, Delo s preglednicami – napredni nivo in Računalnik v žepu), 6 izvedb SNIO (3 izvedbe Osnove uporabne italijanščine na delovnem mestu in za vsak dan, 2 izvedbi Govorim angleško v službi in v družbi, Dobro počutje za kvalitetne korake).

Konzorcijski partner Šolski center Nova Gorica MIC je izvedel 9 programov: 2 izvedbi Računalniška pismenost za odrasle (RPO), 1 izvedbo RDO (Delo s preglednicami – napredni nivo), 2 programa SNIO (2 izvedbi Govorim angleško v službi in v družbi) in 3 programe priprav (2 izvedbi Usposabljanje za čebelarja in Usposabljanje za pomočnika kuharja).
letu 2016 je bilo v okviru projekta na ravni konzorcija izvedenih 21 različnih programov:
10 računalniških programov (7 RPO in 3 RDO), 2 programa UŽU, 8 programov SNIO (med njimi 6 jezikovnih tečajev) in 1 program priprav.

Na Posoškem razvojnem centru smo izvedli 9 programov: 2 izvedbi Računalniška pismenost za odrasle (RPO), 2 izvedbi Internet – kje prežijo nevarnosti (RDO), 2 Usposabljanji za življenjsko uspešnost (UŽU–IP za turistične ponudnike in UŽU–RŽU), Osnove uporabne italijanščine na delovnem mestu in za vsak dan (SNIO), 2 izvedbi Govorim angleško v službi in v družbi (SNIO).

Konzorcijski partner Ljudska univerza Nova Gorica je izvedel 7 programov: 3 izvedbe Računalniška pismenost za odrasle (RPO), Komunikacija na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju (SNIO), 2 izvedbi Osnove uporabne italijanščine na delovnem mestu in za vsak dan (SNIO), Govorim angleško v službi in v družbi (SNIO).

Konzorcijski partner Šolski center Nova Gorica MIC je izvedel 5 programov: 2 izvedbi Računalniška pismenost za odrasle (RPO), Internet in delo v oblaku (RDO), Slovenski jezik je naš skupen jezik (SNIO), Usposabljanje za operaterja na CNC stroju (PP).

Dodatne informacije dobite na Posoškem razvojnem centru:

mag. Damijana Kravanja: 05/38-41-511, e-pošta: damijana.kravanja@prc.si

Jana Skočir: telefon: 05/38-41-513, e-pošta: jana.skocir@prc.si

Operacijo Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si
Organ upravljanja: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče