Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O)

Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O)

Na Posoškem razvojnem centru (PRC) je v maju 2016 zaživel posodobljen program Projektno učenje mlajših odraslih s kratico PUM-O.

Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) je bil program neformalnega izobraževanja, namenjen mladim od 15. do dopolnjenega 26. leta, ki so iz različnih razlogov prekinili šolanje, ostali brez poklica, niso bili zaposleni, ali pa so imeli težave v šoli.

PRC je sicer program Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) izvajal že od leta 2005. V letih 2005–2007, 2008–2010 in 2010–2013 je bil sofinanciran s strani Evropske unije (EU) iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Od januarja 2014 do junija 2015 in od maja 2016 dalje (v posodobljeni obliki kot PUM-O) pa je bil program pod okriljem Zavoda RS za zaposlovanje in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter sofinanciran s strani EU iz Evropskega socialnega sklada.

Trajanje, organizacija dela in vsebina
Program PUM-O je trajal vse leto in ni bil vezan na šolsko leto. Mladi so se lahko vključili kadar koli med letom. Program je bil brezplačen. Dejavnosti so potekale med tednom v dopoldanskem in popoldanskem času.

V programu so dejavnosti potekale po načelu projektnega dela in so bile razdeljene na tri področja:

  • osebni učni projekti (učenje in priprave na izpite ter iskanje zaposlitve),
  • izbirno projektno delo (odvisno od interesa celotne skupine; izdelovanje različnih izdelkov, seznanjanje s fazami produkcijskega dela, z domačo obrtjo, rokodelskimi dejavnostmi, storitvami – npr. fotografski tečaj in organiziranje fotografske razstave, priprava in izvedba lutkovne predstave za otroke iz vrtca, izdelava pohištva iz palet, izdelava raznih manjših lesenih ali glinenih izdelkov za obdarovanja …),
  • interesne dejavnosti (gre za kratke eno- do tri-dnevne delavnice z namenom spodbujanja, širjenja in zadovoljevanja različnih interesov – med drugim tudi kulturne prireditve, sodelovanje z okoljem, športne aktivnosti, izleti …).

Temeljno izhodišče pri oblikovanju vsebin je bilo usklajevanje med željami in interesi mladih ter predlogi mentorjev. Delavnice, tečaji, sodelovanje z raznimi strokovnjaki, vključevanje v lokalno dogajanje, izleti … so bile namenjene spoznavanju pozitivnih, drugačnih plati dela in učenja ter so služile kot spodbuda za vključitev v prekinjeno izobraževanje in pridobivanje kompetenc in izkušenj povezanih s trgom dela.

Cilji programa so bili:

  • pridobivanje splošne izobraženosti, razgledanosti, prožnost mišljenja, 
  • preprečevanje osipa (pomoč pri učenju),
  • pripravo za nadaljevanje prekinjenega šolanja (pomoč pri opravljanju popravnih izpitov, vpisnih postopkov …),
  • oblikovanje poklicne identitete in samoiniciativnosti z namenom vključitve na trg dela.

Mentorji
Program PUM-O so vodili mentorji, ki so se usposabljali v posebnih temeljnih programih, potrjenih s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter imajo javno veljavno licenco. Mentorji so imeli svetovalno in povezovalno vlogo ter niso bili edini nosilci znanja oziroma tisti, ki o vsem odločajo. Cilje programa so usklajevali z zanimanji posameznika, njegovimi potrebami in statusom. Določene specifične vsebine so izvajali tudi zunanji sodelavci.

Vključitev
Mladi od 15. do dopolnjenega 26. leta. Lahko so se vključili samoiniciativno ali po priporočilu šolske svetovalke, svetovalke na Zavodu za zaposlovanje …

Dodatne informacije
Naslov: Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin
T: 05/38-41-514
M: 051-626-446
E: pum@prc.si
W: http://pum-tolmin.weebly.com

Program delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O)