Računalniška pismenost za odrasle

Komu je bil program namenjen?

Program je bil namenjen brezposelnim in odraslim nad 65 let, ki se še niso spoznali z računalnikom in njegovo uporabo.

Kaj nam program ponuja?

V programu so udeleženci spoznali osnove operacijskega sistema Windows, lastnosti programskih paketov Microsoft Word, Internet Explorer in Outlook Express. Naučili so se uporabljati elektronsko pošto in svetovni splet za izmenjavo ter iskanje podatkov v globalnem računalniškem omrežju.

Na kakšen način se je program izvajal?

Na osnovi prijav je bilo oblikovanih 13 ciljnih skupin. Program izobraževanja za skupino je potekal dvakrat tedensko po tri šolske ure oziroma po dogovoru in je obsegal 60 ur.

Kje in kdaj so potekala srečanja?

Srečanja so potekala v Tolminu in Bovcu od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2010.

Posoški razvojni center je od septembra 2008 do novembra 2009 izvedel 10 izvedb programa Računalniška pismenost za odrasle.

Devet izvedb programa je potekalo v računalniški učilnici Posoškega razvojnega centra v Tolminu, ena pa v računalniški učilnice Osnovne šole Bovcu in to za:

  • šest skupin starejših odraslih nad 65 let,
  • dve skupini brezposelnih oseb, prijavljenih na ZRSZ, Uradu za delo Tolmin in
  • dve skupini starejših odraslih nad 50 let.

Od januarja do junija 2010 so bile izvedene še tri izvedbe.

Ali je bil program plačljiv?

Program je bil za udeležence brezplačen, saj je bil sofinanciran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Posoški razvojni center je sredstva za program Računalniška pismenost za odrasle pridobil na Javnem razpisu za sofinanciranje izobraževalnih programov Projektno učenje mladih in programov za zviševanje splošne in računalniške ravni pismenosti v letih 2008, 2009 in 2010.

Javni razpis je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.
Programi v okviru javnega razpisa so potekali od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2010. Za izvedbo programa Računalniška pismenost smo v okviru tega razpisa pridobili 22.100,00 EUR.

Računalniška pismenost za odrasle