Naslov projekta: Trajnostno integrirano upravljanja z rečnimi koridorji v državah jugovzhodne Evrope
Akronim: SEE River
Vodilni partner: Inštitut za vode Republike Slovenije (Slovenija)
Ostali partnerji v projektu:
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (Slovenija), Posoški razvojni center (Slovenija), Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management (Avstrija), Regional Government of Carinthia (Avstrija), National Institute for Environment (Madžarska), South-Transdanubian Environment Protection and Water Management Directorate (Madžarska), Autonomous Province of Bolzano – South Tyrol (Italija), Slovak Hydrometeorological Institute (Slovaška), National Administration »Romanian Waters« (Romunija), Hydro Engineering Institute Sarajevo (Bosna in Hercegovina), Institute for spatial planning of the Koprivnica-Križevci County (Hrvaška), State Institute for Nature Protection (Hrvaška), HRVATSKE VODE, Legal entity for water management (Hrvaška), Geological Survey of Albania (Albanija), World Wide Fund for Nature Austria (Avstrija) Jaroslav Cerni Institute for the Development of Water Resources (Srbija).
Opazovalci:
Ministrstvo za okolje in prostor (Slovenija), International Commission for the Protection of the Danube River (Avstrija), International Sava River Basin Commission (Hrvaška), UNESCO Venice Office – Regional Bureau for Science and Culture in Europe (Italija), Dravske elektrarne Maribor (Slovenija), Ministry of environment and water (Bolgarija), Ministry of Environment, Forestry and Water Administration (Albanija), The Ministry for the Environment and Protection of Land and Sea of Italy (Italija), Secretariat to the United Nations Economic Commission for Europe (Švica)
Trajanje projekta: oktober 2012–november 2014
Lokacija projekta: države jugovzhodne Evrope
Vrednost projekta: 2.107.354,30 EUR
Uradna spletna stran projekta: www.see-river.net
Facebook: SEE River Project

Reke jugovzhodne Evrope doživljajo vse večji človekov pritisk ter okoljske spremembe, ki povzročajo poplave in suše. Poseljevanje poplavnih območij, hidroelektrarne, črpanje peska in gramoza, turizem in podobne motnje vodijo k spremembam rečne morfologije, vse večji onesnaženosti, degradaciji vodnih habitatov ter konfliktov pri rabi prostora. Največji pritiski v porečju se pojavljajo vzdolž rečnih koridorjev.
Cilj projekta je bil povezati vse interesne skupine, ki si delijo ozemlje mednarodnih rečnih koridorjev, kjer se na območju ob reki prepletajo tako razvojni kot naravovarstveni interesi. To je možno doseči z razvojem skupnih okvirov za upravljanje le-teh. Prvi primer je bil preizkušen na Dravi in kasneje prenesen na ostale reke oziroma pilotna območja projekta: Bodrog, Prut, Sočo, Neretvo in Vjoso.
Poleg tega je bil cilj projekta posplošiti in racionalizirati postopke za dosego sinergijskih rešitev med različnimi interesi upravljavcev območij ob reki. Projekt je povezal različne sektorje ter vse akterje, odgovorne za upravljanje rečnih koridorjev.

Dodatne informacije:
Miro Kristan, vodja projekta: tel: 05/38-41-885, e-pošta: miro.kristan@prc.si

SEE River SEE River SEE River SEE River