SPOT Goriške (JR podporno okolje 2023)

Posoški razvojni center (PRC) je na Javnem razpisu za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023 (JR podporno okolje 2023) uspešno pridobil sredstva za izvajanje nalog SPOT točk, in sicer v konzorciju s:

 • Primorskim tehnološkim parkom (vodilni partner), 
 • RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, 
 • Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo d.o.o. Idrija,
 • Regijsko razvojno agencijo ROD Ajdovščina,
 • Območno obrtno-podjetniško zbornico Nova Gorica in
 • Območno obrtno-podjetniško zbornico Ajdovščina. 
   

Naloge SPOT točk

 • Promocija podjetniške kulture
 • Izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in mikro, mala in srednje velika podjetja
 • Povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni
 • Evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovalcev in svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij

Naloge SPOT svetovanje Goriška za Posoški razvojni center izvaja svetovalka Polona Cimprič.

Obdobje izvajanja: od 1. januarja do 31. oktobra 2023
Dodatne informacije: PRC (Polona Cimprič), telefon: 05/38-41-882, e-pošta: polona.cimpric@prc.si.


Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

SPOT Goriške (JR podporno okolje 2023)