Študentje in podjetja iz Posočja se spoznavajo

V letu 2002 smo se v projektu Kako pridobiti, razviti in obdržati mlade izobražence v Posočju, ki ga je tudi sofinanciralo Ministrstva za delo družino in socialne zadeve, usmerili na proučevanje celotne študentske populacije.

V letu 2003 pa smo se s projektom Študentje in podjetja iz Posočja se spoznavajo, ki ga je prav tako finančno podprlo Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, osredotočili na študente v zadnjih letnikih študija in absolvente ter dali poudarek njihovemu povezovanju s posoškim gospodarstvom. Tako smo za sodelovanje v projektu pridobili nekatera pomembnejša podjetja v Zgornjem Posočju, ki se srečujejo s pomanjkanjem izobraženega kadra tehničnih usmeritev.

Cilji projekta so bili:

  • študente v zadnjem letniku šolanja in absolvente seznaniti s potrebami in namerami podjetij v Zgornjem Posočju po zaposlovanju kadrov z najmanj VII. stopnjo izobrazbe,
  • omogočiti študentom v zadnjem letniku šolanja in absolventom, da spoznajo podjetja, ki nameravajo v prihodnjih letih zaposlovati kader s VII. stopnjo izobrazbe, 
  • omogočiti podjetjem, ki nameravajo v prihodnjih letih zaposlovati kader s VII. stopnjo izobrazbe, da te mlade srečajo,
  • na tej osnovi medsebojnega spoznanja omogočiti enim in drugim, da nadaljujejo s krepitvijo stikov, ki lahko vodi do zaposlitve,
  • z izvedbo delavnice dati študentom v zadnjem letniku šolanja in absolventom tista znanja in veščine, ki jih potrebujejo za uspešen nastop na trgu dela; študenti po končanem študiju namreč še vedno niso usposobljeni za uspešen nastop na trgu delovne sile, saj med študijem ne pridobijo znanj, potrebnih za uspešno iskanje zaposlitve,
  • prispevati h krepitvi socialnega partnerstva v Zgornjem Posočju, saj projekt podpirajo tako zbornice kot lokalne skupnosti in ZRSZ, Območna služba Nova Gorica.

V okviru projekta smo izvedli naslednje aktivnosti:

  • zbrali podatke o študentih iz Zgornjega Posočja (tistih v zadnjem letniku študija in absolventov) ter z anketo preverili njihov interes po vrnitvi v Zgornje Posočje,
  • v tiskani brošuri predstavili podjetja iz Zgornjega Posočja, ki nameravajo v nadaljnjem razvoju zaposlovati kader z najmanj visokošolsko izobrazbo,
  • organizirali delavnico Študenti in nastop na trgu delovne sile,
  • izvedli srečanje med podjetji in študenti, ki končujejo šolanje ter se želijo zaposliti v Posočju.
Študentje in podjetja iz Posočja se spoznavajo