Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba

Naslov projekta: Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba
Izvajalec javne službe na območju občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Cerkno: Posoški razvojni center, enota ljudska univerza
Obdobje trajanja projekta: od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Kaj zajema svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih (IO), ki se izvaja kot javna služba?

Zajema svetovalno dejavnost pri:

Kaj je njen glavni namen?

  • Večja dostopnost izobraževanja in učenja za odrasle,
  • večja vključenost odraslih v izobraževanje in učenje,
  • večja uspešnost in učinkovitost izobraževanja in učenja odraslih.

Komu je namenjena?

Brezplačna svetovalna dejavnost v IO je namenjena vsem odraslim (potencialnim in že vključenim udeležencem), ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost in so stari vsaj 15 let ter želijo pridobiti, razširiti oziroma poglobiti svoje znanje in spretnosti zaradi potreb dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Kako svetovanje poteka?

Svetovanje izvajamo individualno ali v manjših skupinah.

Poteka lahko:
  • osebno v prostorih Posoškega razvojnega centra, na terenu ali v podjetjih, ki nas povabijo,
  • na daljavo prek telefona, e-pošte ali po predhodno dogovorjenem video-komunikacijskem kanalu (npr. Zoom).
Kontaktne osebe:
Anja Colja, tel.: 05/38-41-512, e-pošta: anja.colja@prc.si
Nataša Klobučar Štrancar, tel. 05/38-41-887, e-pošta: natasa.ks@prc.si
Patricija Rejec, tel.: 05/38-41-506, e-pošta: patricija.rejec@prc.si

Več informacij dobite na povezavi: TUKAJ

Brezplačna svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih se izvaja kot javna služba. Financira jo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Posoški razvojni center, enota ljudska univerza jo izvaja na območju občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Cerkno.
Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba