Naslov projekta: TastyCheeseTOUR
Vodilni partner: Mancomunidad de Municipios del Norte de Gran Canaria (Španija)
Ostali partnerji v projektu: Daugavpils University (Latvija), 5 Senses (Malta), Superficie 8 (Italija), Latvian Country Tourism Association (Latvija), Personal-Konsult Gantcho-Popov (Bolgarija)
Trajanje projekta: 1. 4. 2016–30. 6. 2017
Vrednost projekta: 238.777 EUR
Spletna stran: www.tastycheesetour.eu

Projekt TastyCheeseTOUR je v partnerstvo povezal evropske regije in območja, ki slovijo po proizvodnji kakovostnih sirov, zlasti takih, ki so uspeli pridobiti enega od zaščitnih znakov EU (Zaščitena označba porekla, Zaščitena geografska označba, Zajamčena tradicionalna posebnost). S skupnim sodelovanjem so območja iz Španije, Italije, Latvije, Bolgarije, Malte in Slovenije gradila boljšo prepoznavnost svojih sirov in hkrati skušala nadgrajevati turistično ponudbo v smislu razvijanja novega trajnostnega turističnega produkta, ki temelji na promociji sirov in sirarske tradicije ter na povezovanju ponudnikov iz obeh sektorjev.

Projekt TastyCheeseTOUR je bil uspešen na razpisu Evropskega programa COSME 2014–2020, programa za konkurenčnost podjetij, katerega cilj je krepitev konkurenčnosti in trajnosti podjetij v EU, vključno s sektorjem turizma. Posoški razvojni center je v projektu sodeloval kot partner in je v svoje aktivnosti, ki so se osredotočale zlasti na Sir Tolminc in Bovški sir, vključeval deležnike z območja občin Bovec, Kobarid in Tolmin.

Dodatne informacije:
Tjaša Maurič: tel. št.: 05/38-41-883, e-pošta: tjasa.mauric@prc.si
Peter Domevšček, tel. št.: 05/38-41-508, e-pošta: peter.domevscek@prc.si

TastyCheeseTOUR