Naslov projekta: Territories of Rivers Action Plans
Akronim: TRAP
Vodilni partner: Kainuun Etu Oy (Finska)
Ostali partnerji v projektu: Shannon Development (Irska), Mid-West Regional Authority (Irska), The Rivers Trust (Velika Britanija), Posoški razvojni center (Slovenija), South-West Regional Authority (Irska), National Institute of Research Development for Mechatronics and Measurement Technique (Romunija), Regional Development Agency of Western Macedonia SA (Grčija), Zemgale Planning Region (Latvija), Waterboard Noorderzijlvest (Nizozemska)
Trajanje projekta: 1. 1. 2012–31. 12. 2014
Vrednost projekta: 1.935.936,60 EUR

Projekt TRAP obravnava tematsko področje upravljanja voda, zato je celoten projekt posvečen sodelovanju partnerjev pri izmenjavi informacij glede dobrih praks in njihove demonstracije na kraju samem. Vsak izmed partnerjev je opredelil primere dobrih praks, ki jih je program potrdil, ostali partnerji pa bodo na podlagi lastnega interesa te vsebine prenašali v svoja okolja.

PRC je kot dobro prakso upravljanja z reko Sočo izpostavil primer Ribiške družine Tolmin, ki skrbi za repopulacijo soške postrvi in je pomemben faktor pri razvijanju ribolovnega turizma. Za uvoz dobre prakse se PRC zanima pri partnerjih iz Velike Britanije in Irske, ki so izzive upravljanja voda poskušali reševati z oblikovanjem skupin deležnikov. V času trajanja projekta bo PRC nekaterim deležnikom omogočil ogled in predstavitev omenjene dobre prakse. Namen projekta je tudi, da se na podlagi akcijskega načrta in izvajanja projektnih aktivnosti pokaže pripravljenost za korak naprej pri učinkovitem upravljanju voda.

Cilji projekta za PRC:

  • Priprava opisa dobrih praks
  • Uvoz in izvoz dobre prakse
  • Strokovna ekskurzija v Posočju
  • Izvedba delavnic in sestankov z deležniki
  • Organizacija zaključne konference, ki bo velik strokovni dogodek na področju upravljanja voda

Dodatne informacije:
Miro Kristan, vodja projekta: tel: 05/38-41-885, e-pošta: miro.kristan@prc.si

TRAP