Mladi, ki so bili vključeni v ta projekt, so lahko z raznovrstnimi aktivnostmi razvijali okoljevarstveno zavest. Namesto tradicionalnega raziskovanja smo (povečini) uporabili pristope, ki omogočajo doživljanje lepot narave, stik z njo in razumevanje njenih sprememb. Na tej osnovi so mladi lahko vzpostavili odnos z okoljem, v katerem živijo, in postali promotorji narave.
 

Rezultati projekta

AKTIVNOST 1: Izvedba 70 urnega izobraževalnega programa za mlade športnike
Program je bil osnovan po konceptu, kako ljudje pomnimo: 10 % tega, kar slišimo, 30 % tega, kar preberemo, 50 % tega, kar opazimo in 90 % tega, kar sami počnemo. Posamezna srečanja smo tako lahko izpeljali kot predavanje, delavnico, terensko delo, ali pa smo kombinirali teoretični in praktični del (označeno pri vsakem srečanju posebej). V okviru 22-ih ur teoretičnega dela (predavanj), ki so se odvijale v učilnici, smo izvedli naslednje teme: Uredimo besede, Trajnostni razvoj, Okoljevarstvo; Triglavski narodni park (TNP), Natura 2000 in ostala zavarovana območja; Dežela žive vode, Pot vodne kapljice, Narava v izročilu; Načini in pomembnost primerne interpretacije naravne dediščine (fotografija, video, avdio). 48 ur terena je bilo izpeljanega na območju TNP, Nature 2000, ostalih zavarovanih območjih, pa tudi ob potokih na urbanem območju (Kobarid, Podbrdo).

AKTIVNOST 2: Izdelava multivizije
Na podlagi osvojenega znanja so udeleženke eko krožka, ki deluje na OŠ Kobarid, in mladi karateisti pod vodstvom trenerja Jerneja Čuferja na terenu iskali raznovrstne motive, da bi jih za vedno ujeli v objektiv. Pod budnim očesom priznanega slovenskega fotografa Bogdana Kladnika in poklicne fotografinje Romine Hočevar Červ so tako za vedno ujeli posamezne motive v trenutku časa. Te interperatcijske fotografije sta v skupno 12-minutno zgodbo povezala priznani slovenski glasbenik Lado Jakša, ki je prispeval tudi svojo avtorsko glasbo in dramaturgijo ter mentorica programa Patricija Rejec. Multivizija bo mladim temelj za promoviranje narave tudi kot prostora za ustvarjalno in poučno preživljanje prostega časa. Multivizija je bila širši javnosti predstavljena v okviru akcije Očistimo Posočje 2011 in ob Dnevu Zemlje 2011. Objavljena je tudi na YouTube http://www.youtube.com/watch?v=OfKKmj3N730 ter na spletni strani. Bogdan Kladnik pa je skupaj s skupino gimnazijcev iz gimnazije Vič, izvod multivizije odnesel na svojo turo po Balkanu. S svojim izobraževalnim projektom namreč želi motivirati čim večje število mladih, naj aktivno pristopijo k reševanju okoljskih problemov.

AKTIVNOST 3: Fotografska razstava
Fotografska razstava, ki so jo pripravile udeleženke eko krožka in mladi karateisti je rezultat serije predavanj, delavnic in terenov, ki so potekali v okviru 70-urnega izobraževalnega programa. Razstava je bila na ogled v Zeleni hiši v Kobaridu, v okviru akcije Očistimo Posočje 2011. Tudi fotografije, ki so bile na razstavi je Kladnik odnesel s seboj na izobraževalno turo po Balkanu.

AKTIVNOST 4: Izdelava barvne priloge
Z izdelavo barvne priloge oz. celostne podobe vseh aktivnosti, so se spopadle udeleženke EKO krožka. Priloga je bila objavljena v lokalnem glasilu EPIcenter št. 1-2/2011. S foto kolažem so želele opozoriti na odnos, ki ga imamo do naših »skupnih pašnikov«: čistega zraka, rodovitne prsti, gozdov, voda. Kolaž je po navodilih učenk oblikoval profesionalni oblikovalec. Svoja spoznanja so dekleta na takšen način delila tudi s prebivalci Posočja.

 

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: V krogotoku
Nosilec: Posoški razvojni center
Celotna vrednost projekta: 12.737,97 EUR
Sredstva LEADER: do 12.104,64 EUR
Obdobje izvajanja projekta: junij 2010–marec 2011
Projektni vodja: Patricija Rejec, T: 05/38-41-506, e-pošta: patricija.rejec@prc.si

V krogotoku