S pomočjo e-VEM sistema vam na Posoškem razvojnem centru (PRC) nudimo brezplačne enotne storitve vstopne točke VEM pri:

 • registraciji enostavne eno-osebne in več-osebne d.o.o.;
 • registraciji samostojnega podjetnika;
 • izvedbi sprememb in ostalih postopkov prek portala e-VEM.

Izvajamo, podajamo in posredujemo tudi:

 • osnovne svetovalne storitve povezane z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij;
 • informacije vsem zainteresiranim (na primer: možnost pridobivanja finančnih sredstev, možnosti ustanavljanja podjetij, informacije o ostalih podpornih institucijah za podjetništvo, druge informacije o podjetništvu …);
 • nasvete glede razvoja poslovnih idej, uporabe različnih podpornih instrumentov, usmerjanja k državnim spodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva itd.;
 • informativno-promocijske in tematske delavnice za podjetja, potencialne podjetnike in druge zainteresirane.

Aktivnosti VEM točke, ki deluje v okviru PRC, se v obdobju 1. julija 2016 do 31. julija 2017 izvajajo v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru Vstopnih točk VEM v letu 2016 in 2017 »VEM 2016 in 2017«. PRC je ena izmed štirih lokalnih pisarn znotraj Goriške regije, ki delujejo v okviru omenjenega razpisa.

Namen javnega razpisa je zagotoviti kakovostne, brezplačne celovite podporne storitve VEM za spodbujanje podjetništva (v nadaljevanju storitve) za celotno območje Republike Slovenije. Storitve VEM tako zajemajo storitve informiranja in osnovnega svetovanja, povezanega z nastajanjem, zagonom, rastjo in razvojem podjetja, izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic ter izvajanje postopkov registracije, statusnih sprememb ali izbrisa podjetij ter ostalih postopkov v skladu s predpisi, ki urejajo sodni register.

Cilj javnega razpisa je povečanje informiranosti in znanja za premagovanje ovir na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa, pa tudi povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti, merljive po TEA indeksu, kar bo prispevalo k večjemu nastajanju in izboljšanem delovanju podjetij.

Financiranje: Projekt »VEM 2016 in 2017« je financiran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvajalci so upravičeni do financiranja do 100 % upravičenih stroškov projekta. Določen je maksimalni obseg stroškov za financiranje enega svežnja storitev, ki znaša največ 25.000 EUR za obdobje od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2017.

Ciljne skupine:

 • potencialni podjetniki (mladi, študentje, brezposelni ...)
 • mala in srednja podjetja (MSP)

Rezultati izvajanja na območju Zgornjega Posočja so:

 • izvajanje rednega tedenskega informiranja,
 • izvedba vsaj 270 svetovanj na leto,
 • izvajanje e-VEM postopkov,
 • izvedba 8 delavnic za potencialne podjetnike in delujoča MSP,
 • izvedba 2 delavnic za šoloobvezno mladino,
 • izvajanje drugih podpornih aktivnosti.

Storitve VEM so vam dosegljive na:
Posoškem razvojnem centru (prvo nadstropje poslovne stavbe), Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin

Uradne ure:
Od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro (po predhodnem dogovoru)

Dodatne informacije:
Posoški razvojni center, telefon: 05/38-41-882

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Več informacij o evropski kohezijski politiki dobite tukaj.