Vzpostavljanje pogojev za predstavitve produktov podeželja

Na območju LAS se v zadnjih letih intenzivno spodbuja organizirano predstavljanje tradicije in značilnosti življenja na podeželju ter razvoj in trženje lokalno tipičnih produktov. Na tem območju prej ni bilo urejenih lokacij in prostorov za te namene, zato smo jih sedaj skupaj z Občinami ter v sodelovanju z drugimi institucijami, pospešeno načrtovali in uredili. Z organiziranimi predstavitvami danosti območja in primernimi lokacijami za trženje smo predstavili obiskovalcem in domačinom. Na ta način se bo izboljšala prepoznavnost tega območja, krepila ekonomska moč prebivalcev in ustvarila nova delovna mesta. Projekt je z urejanjem lokacij in opreme za skupne promocijske aktivnosti povečal kakovost življenjskega in delovnega okolja na podeželju, omogoča povezovanje turizma in kmetijstva ter krepi lokalno identiteto.

Aktivnosti projekta smo razdelili v dva sklopa, in sicer nabava opreme in ureditev predstavitvenih prostorov ter spodbujanje podjetniškega pristopa na kmečkih gospodarstvih.

V sklopu nabave opreme in ureditve opreme smo izvedli naslednje aktivnosti:

 • nabava manjkajoče opreme za bovško tržnico ter sam zagon tržnice,
 • nakup transportnega vozička ter dveh zložljivih stojnic a kmečko tržnico Idrija – Cerkno,
 • nabava tržnega kioska ter zamenjava za obstoječo mobilno tržnico (prikolica) na Tolminski tržnici za lokalne kmetijske pridelke in izdelke
 • ureditev lokacije za predstavitvene dogodke in trženje lokalnih produktov podeželja v Kobaridu.

V sklopu spodbujanje podjetniškega pristopa pri kmečkih gospodarstvih smo izvedli naslednje aktivnosti:

 • predstavitev tradicije sirjenja ter lokalno tipičnega produkta Bovški sir v okviru poti Bovške ovce,
 • strokovno delo in motiviranje ponudnikov in potencialnih novih ponudnikov za trženje,
 • otvoritev in zagon tržnice v Kobaridu (29.5.2009)

Z otvoritvami in posodobitvami tržnic smo pripravili pogoje za ponudbo različnih lokalno tipičnih izdelkov, ki bo ponudnikom pomagala tradicionalne lokalne proizvode predstaviti in ponuditi širši javnosti. Hkrati pa smo poskusili pri ponudnikih vzpodbuditi željo po trženju svojih proizvodov na skupnih prostorih ter jim predstavili prednosti takšnega trženja.

Osnovni podatki o projektu:

Ime projekta: Vzpostavljanje pogojev za predstavitev produktov podeželja
Nosilec: LAS za razvoj
Partnerji:

 • Posoški razvojni center – vodenje in koordiniranje projekta, strokovno delo s sirarji in drugimi ponudniki, svetovanje pri urejanju tržnic v Posočju.
 • Občina Bovec – nakup opreme za bovško tržnico (tehtnice).
 • Občina Idrija – nakup dveh zložljivih stojnic in polovice transportnega vozička.
 • Občina Cerkno – nakup dveh zložljivih stojnic in polovice transportnega vozička.
 • Občina Kobarid – ureditev predstavitveno tržnega prostora v Kobaridu.
 • Občina Tolmin – javno naročilo za nabavo kioska za prodajo živil višjega tveganja na tržnici v Tolminu.

Celotna vrednost projekta: 105.515,75 €
Sredstva LEADER: 31.638,43 €
Obdobje izvajanja projekta: avgust 2008 - maj 2009
Projektni vodja: Greta Pavšič, Posoški razvojni center, 05 384 15 07, greta.pavsic@prc.si