IZOBRAŽEVANJE/(NE)GOSPODARSTVO: Javni razpis »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov, s katerimi se krepi sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z gospodarstvom ter z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju. V projektne aktivnosti se bodo vključili študenti pod mentorstvom pedagoških mentorjev, delovnih mentorjev oziroma strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

Sklop A: izvajanje projektnih aktivnosti visokošolskih zavodov v sodelovanju z gospodarstvom (v nadaljnjem besedilu: Sklop A), ki vključuje:

  • izvedbo projektnih aktivnosti študentov in pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov, v sodelovanju z ostalimi udeleženci: s partnerji iz delovnega okolja (delovni mentorji iz gospodarstva). Sofinancirani bodo projekti, v okviru katerih se bodo izvajale projektne aktivnosti v skupinah od šest do deset študentov. Študenti se bodo v okviru projekta pod vodstvom vsaj enega pedagoškega mentorja in vsaj enega delovnega mentorja iz gospodarstva, seznanili z izzivi in proučevali problematiko v gospodarskem okolju, pri čemer mora biti poudarek na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (S4)1. V okviru projektov se spodbuja vključitev študentov iz različnih študijskih stopenj in smeri, kar bo prispevalo k mreženju študentov različnih disciplin in strok ter delovnih mentorjev iz gospodarstva.

Sklop B: izvajanje projektnih aktivnosti visokošolskih zavodov v sodelovanju negospodarstvom in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju (v nadaljnjem besedilu: Sklop B), ki vključuje:

  • izvedbo projektnih aktivnosti študentov in pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov v sodelovanju z ostalimi udeleženci: s partnerji iz delovnega okolja (strokovnimi sodelavci iz negospodarskega in neprofitnega sektorja v lokalnem/regionalnem okolju). Sofinancirani bodo projekti, v okviru katerih se bodo izvajale projektne aktivnosti v skupinah od štiri do osem študentov. Študenti se bodo v okviru projekta pod vodstvom vsaj enega pedagoškega mentorja in vsaj enega strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja seznanili z izzivi in proučevali problematiko negospodarskega in neprofitnega sektorja v lokalnem/regionalnem okolju. V okviru projektov se spodbuja vključitev študentov iz različnih študijskih stopenj in smeri, kar bo prispevalo k mreženju študentov različnih disciplin in strok ter strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja.

Univerza ali samostojni visokošolski zavod, ki kandidira na javni razpis, se mora obvezno prijaviti na Sklop A, medtem ko je prijava na Sklop B izbirna.

Rok za oddajo vlog: 26. 9. 2022 do 12. ure