Postani nov član LAS Dolina Soče

19. 1. 2023

Posoški razvojni center vabi zainteresirano javnost z območja občin Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin, da se včlani v javno-zasebno partnerstvo, ki bo pod imenom LAS Dolina Soče delovalo tudi v novem programskem obdobju.

Kot smo že vajeni, bo tudi v tem obdobju vzpostavljeno partnerstvo funkcioniralo po načelu »od spodaj navzgor«, ki je značilno za skupni pristop LEADER/CLLD. V tem primeru gre za povezovanje ukrepov in sredstev iz več EU strukturnih skladov, s čimer se posledično množijo sami učinki izvajanja. Z dodeljenimi nepovratnimi sredstvi upravljajo izključno lokalne akcijske skupine (LAS) – v našem primeru LAS Dolina Soče.

V novem programskem obdobju bomo tako lahko nepovratna sredstva črpali iz dveh različnih evropskih skladov:

  • Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ESPR) in
  • Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Članstvo v LAS je prostovoljno in dostopno vsem pod enakimi pogoji. Javni poziv je odprt skozi celotno programsko obdobje 2021–2027, prvi rok v novem programskem obdobju (za nove člane) pa je sreda, 1. februar 2023

Javni poziv in pristopno izjavo za vstop v članstvo LAS Dolina Soče najdete na povezavi TUKAJ.

Vabljeni, da v novem programskem obdobju 2021–2027 skupaj razvijamo lokalno okolje!

Javni poziv za vstop v LAS Dolina Soče v programskem obdobju 2021–2027