Obisk LAS Dolina Soče - Ogled dobrih praks na območju LAS Za mesto in vas

27. 1. 2023

Na pobudo Posoškega razvojnega centra, vodilnega partnerja LAS Dolina Soče, so predstavniki krajevnih skupnosti, ki delujejo na Planoti, v sklopu prizadevanj za uresničitev Strategije pametne vasi Šentviška planota in nadaljnji razvoj območja v družbi pobudnikov obiskali LAS Za mesto in vas, kjer so si ogledali nekaj primerov dobrih praks:

Na pot so se odpravili predvsem zaradi projekta Krekovo središče, saj si tudi sami v sklopu ureditve večgeneracijskega centra na Pečinah želijo povečati socialno vključenost vseh prebivalcev v lokalno okolje, spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje in zagotavljati kakovostno in aktivno staranje ter večjo vključenost starih, mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Tako so si v sklopu predstavitve Krekovega središča najprej ogledali zunanjo enoto Inštituta Antona Trstenjaka v Log-Dragomerju, nato pisarno Podaj roko in za konec še razvojno enoto Krekovo središče v Komendi.

Foto: arhiv LAS Dolina Soče in LAS Za mesto in vas

Obisk LAS Dolina Soče - Ogled dobrih praks na območju LAS Za mesto in vas Obisk LAS Dolina Soče - Ogled dobrih praks na območju LAS Za mesto in vas Obisk LAS Dolina Soče - Ogled dobrih praks na območju LAS Za mesto in vas Obisk LAS Dolina Soče - Ogled dobrih praks na območju LAS Za mesto in vas Obisk LAS Dolina Soče - Ogled dobrih praks na območju LAS Za mesto in vas Obisk LAS Dolina Soče - Ogled dobrih praks na območju LAS Za mesto in vas Obisk LAS Dolina Soče - Ogled dobrih praks na območju LAS Za mesto in vas Obisk LAS Dolina Soče - Ogled dobrih praks na območju LAS Za mesto in vas Obisk LAS Dolina Soče - Ogled dobrih praks na območju LAS Za mesto in vas Obisk LAS Dolina Soče - Ogled dobrih praks na območju LAS Za mesto in vas Obisk LAS Dolina Soče - Ogled dobrih praks na območju LAS Za mesto in vas