Naslov projekta: Toward carbon neutral Alps – make best practice minimum standard
Akronim: Alpstar
Vodilni partner: Služba Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe (Slovenija)
Ostali partnerji v projektu: Posoški razvojni center (Slovenija), Federal State of Vorarlberg, Department of economic affairs (Avstrija), UNEP Vienna - Interim Secretariat of the Carpathian Convention (Avstrija), European Academy Bolzano (Italija), Alpine Town of the Year Association (Nemčija), Ecomodel Achental (Nemčija), CIPRA France, Regional Development Agency Rhônalpénergie-Environnement (Francija), Lombardy Foundation for the Environment (Italija), Veneto Region – Industry and Handicraft Department (Italija), Bureau for spatial development and geo-information of the canton of St. Gallen (Švica), Office of Forests, Nature and Land Management (Lihtenštajn)
Trajanje projekta: 1. 7. 2011–30. 6. 2014
Lokacija projekta: države Alpskega loka: Slovenija, Italija, Avstrija, Nemčija, Švica, Lihtenštajn, Francija
Vrednost projekta: 2.790.230 EUR, Evropski sklad za regionalni razvoj bo sofinanciral 76 odstotkov
Uradna spletna stran projekta: alpstar-project.eu

Projekt ALPSTAR se je osredotočal na izvajanje politik za obvladovanje podnebnih sprememb na regionalni in lokalni ravni s kapitalizacijo obstoječega znanja, metod in ukrepov. Projekt je obravnaval področje upravljanja podnebnih sprememb in zmanjševanja nevarnih emisij. Izzivi in problemi na tem področju so bili zbrani v tematskih področjih: promet, zgradbe in objekti, energija, raba zemljišč in kmetijstvo, turizem, industrija in storitve ter prostorsko načrtovanje. Cilj tega projekta je bil zagotoviti politično in operativno podporo za spodbujanje izvajanja ukrepov dobrih praks obvladovanja podnebnih sprememb ter pripraviti strategije in akcijske načrte v smeri ogljične nevtralnosti na regionalni in lokalni ravni. Osnovna ideja je bila priprava regionalnih nizkoogljičnih strategij do leta 2050. Potreben je nadnacionalen pristop za zbiranje ustreznih ukrepov dobrih praks, za vzpostavitev skupnega načina prenosa, načina prenosa platforme in skupnega pristopa v zmogljivosti, za spodbujanje nadaljnjega prenosa ukrepov v alpskem prostoru in pripravo priporočila za nacionalne in transnacionalne politike.

Glavni cilj projekta je bil spodbuditi izvajanje ukrepov za zmanjševanje podnebnih sprememb, ki so se drugje že izkazali kot dobre prakse ter pripraviti medsektorske strategije in akcijske načrte, ki vodijo k ogljični nevtralnosti na regionalnem in lokalnem nivoju. Vse to prispeva tudi k realizaciji Akcijskega načrta za podnebje v Alpah, ki ga je kot članica Alpske konvencije podpisala tudi Slovenija.

Pilotna regija je obsegala obsega območje občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno in Idrija. Posoški razvojni center je kot aktivnost izpostavil biomaso in delo na verigi lesa od gozda do končnega porabnika.

Rezulati projekta:

Dodatne informacije:
Miro Kristan, vodja projekta: tel: 05/38-41-885, e-pošta: miro.kristan@prc.si

Alpstar