Posoški razvojni center je sodeloval v mednarodnem projektu Enerbuild (ENERgy Efficiency and Renewable Energies in the BUILDing Sector in the Alpine Space), ki je bil namenjen povečevanju energetske učinkovitosti na področju gradnje in rabe objektov. V projektu, ki je bil odobren na programu Območje Alp in ga je tako sofinancirala Evropska unija, je bila pozornost namenjena pasivnim hišam. Prek arhitekturnega natečaja so bile izbrane idejne zasnove pasivnih hiš, ki so primerne tudi za izgradnjo v Posočju.

Mednarodni projekt Enerbuild, pri katerem so sodelovali partnerji iz šestih držav, je bil odobren na programu Območje Alp, enem izmed transnacionalnih programov Evropske unije. Vrednost projekta, ki ga je sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj, je bila 2,9 milijona evrov.

Projektni partnerji so bili iz Avstrije, Italije, Francije, Nemčije, Švice, slovenski partner pa je bil Posoški razvojni center. Jedro partnerske strukture je izhajalo iz projekta Nena, ki je obravnaval predvsem potenciale izkoriščanja biomase in se je zaključil v začetku leta 2008. Tudi projekt Enerbuild je bil usmerjen v energetsko učinkovitost, le da se je posvečala učinkovitosti na področju gradnje in rabe objektov. V okviru projekta smo partnerji največ pozornosti namenili energetskemu ocenjevanju tako javnih kot zasebnih objektov, primerjavi standardov, izobraževanju strokovnjakov in pilotnim akcijam.

V okviru aktivnosti Posoškega razvojnega centra je bila osrednja pozornost namenjena dvema vsebinama. V sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije ter Fakulteto za arhitekturo iz Ljubljane smo pripravili izobraževanja za arhitekte, projektante in obrtnike s področja gradnje pasivnih hiš. Izkušnje s celotnega območja Alp namreč kažejo, da je poznavanje tehnologije gradnje objektov s standardom pasivnih hiš mnogokrat omejeno le na posameznike, za uspešnost projektov pa je nujna usklajenost med projektantom, izvajalcem in seveda investitorjem.

Druga pomembna aktivnost je bila izvedba javnega arhitekturnega natečaja idejne zasnove pasivnih hiš, ki ustrezajo tudi smernicam treh lokalno tipičnih objektov (bovška hiša, kobariško-tolminski tip hiše, škofjeloško-cerkljanski tip hiše) širšega območja Zgornjega Posočja. Zaradi posebnosti tehnologij gradnje pasivnih hiš mnogokrat izstopa oblika, z natečajem pa smo želeli oblikovno povezali tako kulturno dediščino območja kot nove standarde na področju tehnologij gradnje. To je bil tudi korak naprej in pomoč pri umeščanju nove arhitekture v prostor. Rezultate natečaja si lahko ogledate tukaj.

Gradnja objektov s standardom pasivnih hiš je v luči energetske učinkovitosti ter s tem posredno stroškov in ohranjanja okolja hkrati trend in nuja, saj z vidika investicije kljub višjemu izhodiščnemu strošku pomeni dolgoročni prihranek.

Izkušnje sosednjih držav, predvsem Avstrije, ki je na področju pasivne gradnje najbolj napredna, kažejo, da je javni sektor eden najpomembnejših dejavnikov pri promoviranju tovrstne gradnje. Investicije v šole, vrtce, zdravstvene domove, upravne stavbe in podobno so zgled za zasebne investitorje ter hkrati omogočajo razvoj ponudnikov na trgu in posredno nižanje cen. V Sloveniji tega zgleda zaenkrat ni, zato je bil cilj tega projekta tudi dvig standarda pri razmišljanju o novih investicijah.

Spletna stran projekta: www.enerbuild.eu

Informacije:
Miro Kristan, tel. 05/38-41-885, miro.kristan@prc.si

Enerbuild Enerbuild