STUDY CIRCLES (ŠTUDIJSKI KROŽKI)

Naslov projekta: Čezmejni laboratorij za razvoj človeških virov in mrež sodelovanja za ovrednotenje znanja in virov na območju
Akronim: STUDY CIRCLES
Vodilni partner: Comitato regionale dell'ENFAP del FVG
Ostali partnerji v projektu: Posoški razvojni center, Ljudska univerza Nova Gorica, Andragoški center Slovenije, Torre Natisone Gal s.c.a.r.l., Donneeuropee Formazione& marketing, Gal Venezia Orientale - VEGAL, Provincia di Gorizia, IAL Friuli Venezia Giulia, Centro territoriale permanente presso instituto superiore instruzione tecnica »L.Einaudi - G.Marconi«, Agenzia sociale il lavoro - la formazione professionale e i servizi della provincia di Venezia
Trajanje projekta: 3 leta
Lokacija projekta: območje Vzhodnega Veneta, Terske in Nadiške doline, Brda in Kras na italijanski strani, Zgornje Posočje, Občina Kanal, Goriška Brda in hribovski del Mestne občine Nova Gorica
Vrednost projekta: 714.971,63 EUR
Uradna spletna stran projekta: www.study-circles.eu

Študijski krožki (ŠK) so ena izmed oblik neformalnega izobraževanja odraslih, ki spodbujajo aktivno sodelovanje udeležencev in pripomorejo tudi k razvoju lokalne skupnosti. Omenjen izobraževalni model je v nekaterih evropskih državah dobro poznan, in je prilagojen potrebam ter zmožnostim udeležencev, ki se vanj vključijo. 

S projektom STUDY CIRCLES  smo prenesli slovenski model študijskih krožkov na čezmejni prostor Slovenija-Italija. To konkretno pomeni, da smo skupaj s projektnimi partnerji:

  • oblikovali čezmejni model ŠK
  • razvili 180-urni program temeljnega čezmejnega usposabljanja za mentorje ŠK in izvedli usposabljanje
  • usposobili 20 mentorjev za potrebe izvajanja pilotnih ŠK (licenco za mentorje ŠK je pridobilo 7 Slovencev in 13 Italijanov)
  • izvedli 12 ŠK, od katerih so bili štirje čezmejni (vanje se je vključilo več kot 100 udeležencev)
  • sklenili dogovore o sodelovanju med ustanovami za izobraževanje odraslih, razvojnimi agencijami in ostalimi zainteresiranimi organizacijami s turističnega, kmetijskega in obrtnega sektorja, in sicer za potrebe trajnostnega čezmejnega načrtovanja in mreženja programov neformalnega izobraževanja
  • izpeljali delovna srečanja na čezmejnem območju, na katerih smo zbrali in ovrednotili potrebe čezmejnega območja
  • ustanovili informacijske točke za ovrednotenje stanja na področju neformalnega izobraževanja
Pridobljeno znanje v okviru posameznih aktivnosti in ŠK smo širši javnosti predstavili s pomočjo izobraževalnih in promocijskih gradiv, multimedijskih izdelkov ter s posameznimi dogodki na lokalni in čezmejni ravni:
1. v priročniku Skupnostno učenje v čezmejnem prostoru lahko podrobneje spoznate, kaj ŠK so in izbrane primere izvedenih ŠK;
2. v priročniku Smernice za vzpostavitev čezmejnega sistema študijskih krožkov so predstavljeni ŠK, izvedeni v okviru projekta;
3. v treh video posnetkih Skupinsko učenje na čezmejnem območju primer ŠK ob italijansko-slovenski meji si lahko pogledate intervjuje:
4. v publikaciji Lifelong learning devices for sustainable local development si lahko v angleščini preberete strokovne prispevke o študijskih krožkih na čezmejnem območju Slovenija - Italija.

Več informacij dobite na uradni spletni strani projekta tukaj.


Dodatne informacije:
Patricija Rejec: tel: 05/38-41-506 ali e-pošta: patricija.rejec@prc.si

STUDY CIRCLES (ŠTUDIJSKI KROŽKI)