Naslov projekta: Bridging competence infrastructure gaps and speeding up growth and jobs delivery in regions
Akronim: BRIDGES
Vodilni partner: Kainuun Etu Oy (Finska)
Ostali partnerji v projektu: Regional Council of Kainuu (Finska), Lubelskie Voivodeship (Poljska), Uusimaa Regional Council (Finska), Regional Development Agency of Western Macedonia S.A. – ANKO (Grčija), Posoški razvojni center (Slovenija), Pannon Business Network Association (Madžarska), European Business and Innovation Centre of Burgos (Španija), Centre for Research & Technology – Hellas/Institute for Research & Technology – Thessaly (Grčija)
Trajanje projekta: 1. 4. 2016–31. 3. 2021
Dodatne aktivnosti: 1. 10. 2021–30. 9. 2022
Vrednost projekta: 1.978.468 EUR
Dodatna sredstva: 414.400 EUR
Spletna stran projekta: www.interregeurope.eu/bridges


BRIGDES (Bridging competence infrastructure gaps and speeding up growth and jobs delivery in regions) je bil medregionalen projekt, ki je bil odobren v okviru prvega razpisa programa Interreg Europe in je bil sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt se je osredotočal na izzive izvajanja strategij pametne specializacije posameznih sodelujočih regij oz. njihovo implementacijo s sredstvi strukturnih skladov. Kot ključno področje je izpostavljal zeleno ekonomijo, ki je tudi v slovenski strategiji močno zastopana. Izpostavljeni so bili ukrepi, kot so podpora novim investicijam, medregionalnemu sodelovanju in povezovanju gospodarstva z raziskovalnimi ustanovami ter krepitvijo teh verig.


Brošura o projektu je objavljena tukaj: www.bridgesproject.eu

Zbirno poročilo in primerjava regionalnih analiz inovacijskega potenciala: Innovation Maps Capitalization report

Ogled dobre prakse na Finskem: Skupaj k odličnosti v ribogojstvu

Akcijski načrt

Zaključna publikacija projekta


Dodatne informacije:
Miro Kristan, vodja projekta: tel: 05/38-41-885, e-pošta: miro.kristan@prc.si

BRIDGES