Projekt se izvaja v okviru "Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018–2022".

Namen projekta je:

 • podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP), ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike Slovenije;
 • izboljšanje podjetniške kulture;
 • krepitev podjetniškega potenciala;
 • pospeševanje ustanavljanja novih podjetij. 

Cilji projekta:

Povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa ter povečanje zgodnje podjetniške dejavnosti, kar bo prispevalo k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti ter razvoju podjetij.

Kratek opis

Projekt zagotavlja izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP, povezovanje različnih institucij in vzpostavljanja partnerstva za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni, evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni, poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij.

Dejavnosti SPOT svetovanje Goriška:

1. INFORMIRANJE

posredovanje informacij o regionalnih podjetniških dejavnostih za oblikovanje nacionalnega e-biltena Moj spletni priročnik;

 • redno informiranje o aktivnostih na področju spodbujanja podjetništva (če želite prejemati SPOT e-novice, svoj e-naslov vpišite v povezavo tukaj);
 • priprava člankov o podjetniških temah in dejavnostih v regiji.

2. OSNOVNO SVETOVANJE

To se lahko zaključi tudi z e-postopki, skladnimi s predpisi, ki urejajo sodni register, ali postopki za pridobivanje subvencij v skladu s programom. Svetovanje vključuje tudi neposreden vnos podatkov o svetovancu v CRM (program za upravljanje s potencialnimi podjetniki in podjetniki – angl. »Customer Relationship Management« agencije). Poteka lahko telefonsko ali na lokaciji SPOT regije, mobilno ali prek e-pošte.

3. ANIMIRANJE IN POVEZOVANJE REGIONALNEGA OKOLJA

 • Mreženje subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, združenja, društva …) in promocija dejavnosti SPOT regije ali ukrepov spodbujanja podjetništva;
 • informiranje o spodbujanju podjetništva v regiji in storitvah SPOT regije;
 • promocija storitev SPOT regije prek osebnih obiskov pri MSP-jih;
 • redno letno srečanje s predstavniki vključenih občin z namenom spodbujanja podjetništva v regiji;
 • udeležba na dogodkih čezmejnega povezovanja (sodelovanje in povezovanje s sorodnimi institucijami v sosednjih državah).

4. USPOSABLJANJA IN DELAVNICE

5. IZMENJAVA DOBRIH PRAKS IN ODPIRANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI

Izmenjava dobrih praks, predstavitve izkušenj tako znotraj Slovenije, kot čezmejno z namenom povezovanj oziroma mreženj in odpiranja novih poslovnih priložnosti tako za potencialne podjetnike kot tudi za MSP.

6. POROČANJE IN SOOBLIKOVANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA POSLOVNE SUBJEKTE:

 • mapiranje;
 • srečanje podpornega okolja v regiji;
 • razstavni prostor regijskega gospodarstva (»showroom regije«); predstavitev produktov regijskih podjetij na enem mestu v regiji.

Projektni partnerji SPOT svetovanje Goriška:

 • RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica (vodilni partner)
 • Posoški razvojni center
 • Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija
 • Razvojna agencija ROD Ajdovščina
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina

Obdobje izvajanje: 1. januar 2018–31. december 2022

Povezavawww.eu-skladi.si

Storitve SPOT svetovanje Goriška so dosegljive na:

 • sedežu SPOT (Obrtni dom – tretje nadstropje), Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica, telefon: 05/33-06-690
 • Posoškem razvojnem centru (prvo nadstropje poslovne stavbe), Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin (obvezno po predhodnem dogovoru), in sicer pri:

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Članki