Ustanavlja se LAS za ribištvo - vabljeni novi člani

22. 3. 2023

V drugi polovici aprila bo pod okriljem Posoškega razvojnega centra ustanovljena nova lokalna akcijska skupina (LAS) za področje ribištva in ribogojstva.

K članstvu poleg zainteresirane javnosti vabimo vse, ki se ukvarjate z:

  • ribištvom in ribogojstvom,
  • ohranjanjem in upravljanjem vodnih ekosistemov ter
  • ohranjanjem avtohtonega življa.


Nova lokalna akcijske skupina bo delovala na območju občin Bohinj, Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin.

Vzpostavljeno partnerstvo bo, kot smo iz preteklosti vajeni že pri LAS Dolina Soče, delovala po načelu »od spodaj navzgor«, nepovratna sredstva pa se bodo med drugim črpala iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA). Članstvo v LAS je prostovoljno in dostopno vsem pod enakimi pogoji.

Pristopno izjavo najdete spodaj.

Vabljeni, da v novem programskem obdobju 2021–2027 skupaj z nami prispevate k razvoju lokalnega okolja!

Ustanavlja se LAS za ribištvo - vabljeni novi člani