Gradimo za jutri II

29.9.2021

Posoški razvojni center je v sodelovanju z Javnim zavodom Triglavski narodni park (JZ TNP) v okviru projekta ATLAS izdal priročnik Gradimo za jutri II

Gre za nadaljevanje obravnave tematike trajnostne gradnje (Gradimo za jutri I.), ki se je v prvem delu posvečala materialom in ponudnikom, tokrat pa v fokus postavlja prepoznavanje stavbne dediščine Zgornjega Posočja in njeno obnovo. Namenjena je ozaveščanju splošne javnosti in lastnikov stavb, investitorjev in projektantov, ki se soočajo z izzivom prenove lokalno značilne arhitekture.

Osrednje poglavje opisuje oblikovne in prostorske elemente štirih stavbnih tipov, ki so značilni za obravnavano območje: kobariško-tolminski, bovški, škofjeloško-cerkljanski in slovensko-beneški. 
S konkretnimi primeri naniza značilnosti prostorskih principov, stavbarstva, tlorisne zasnove in oblikovanja stavb ter ponudi izbor kakovostnih prenov, primere sodobne arhitekture in smernice za prenovo in novogradnjo objektov.
 
V nadaljevanju sledita prispevka o vlogi stavbne dediščine v prepoznavnosti alpskih krajin ter kakovosti bivanja v stavbah, zadnji del pa predstavljajo smernice za energetsko učinkovito obnovo zidov in oken, kot pomembnejših elementov starejših stavb, ki so vredni ohranjanja.

Raznoliki načini poselitve in stavbni tipi, ki so se v Posočju izoblikovali skozi stoletja, kažejo na izjemno pestrost in veliko kulturno bogastvo. Kulturna krajina z naselji in ohranjenimi ter obnovljenimi objekti obiskovalca pozdravijo še pred ljudmi, domačinom pa pomenijo identiteto, ponos in ne nazadnje dobro počutje. 

Tradicionalno arhitekturo smo podedovali in jo želimo ohraniti tudi za naslednje generacije!


Tiskane publikacije so na voljo na Posoškem razvojnem centru in JZ TNP, v elektronski obliki pa si lahko priročnik ogledate TUKAJ


Priročnik je izšel v okviru projekta Atlas, ki ga prek programa Območje Alp sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.